Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 09.05.2024 r.

Nr uchwały data w sprawie
7/2024 09.05.2024 r. niewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, wszczętego na wniosek dr n. farm. Anny Kurek-Góreckiej