Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 10.02.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
2/2022 10.02.2022 w sprawie: umorzenia postępowania habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, wszczętego na wniosek Pani dr Elwiry Chrobak