Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 11.12.2020 r.

Nr uchwały data w sprawie
7/2020 11.12.2020 r.  zmiany Uchwały Nr 071/15/16 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 21.01.2016r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora oraz promotora pomocniczego – przewód doktorski mgr Bartosza Pawełczaka.
8/2020 11.12.2020 w sprawie zmian w Regulaminie działalności Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uchwalonego Uchwałą Nr 1/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
9/2020 11.12.2020 w sprawie zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych oraz prac naukowo-badawczych doktorantów oraz młodych naukowców.
10/2020 11.12.2020 w sprawie zatwierdzenia Planu badańna zgłoszone do finansowania w roku 2021 prace statutowe w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.
11/2020 11.12.2020 w sprawie zatwierdzenia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2021 prace młodych naukowców w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.