Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 13.06.2024 r.

Nr uchwały data w sprawie
8/2024 13.06.2024 r. sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych ujętych w Planie badań na rok 2024 na jednostki organizacyjne
w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
9/2024 13.06.2024 r. sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych młodych naukowców ujętych w Planie badań na rok 2024
w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
10/2024 13.06.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Jackowi Szczepańskiemu
11/2024 13.06.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Damiana Łomankiewicza