Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 14.12.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
34/2023 14.12.2023 r. przyjęcia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2024 prace realizowane przez pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
35/2023 14.12.2023 r. przyjęcia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2024 prace realizowane przez młodych naukowców w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
36/2023 14.12.2023 r. zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych, prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodych naukowców oraz doktorantów
37/2023 14.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Joannie Witeckiej
38/2023 14.12.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Maszczyka