Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 16.01.2020

 

  • Uchwała 1/2020 Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w sprawie nadania stopnia dokotra habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr n. farm. Marii Zych.