Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 16.12.2021 r.

Nr uchwały data w sprawie
32/2021 16.12.2021 w sprawie: zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych, prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodych naukowców oraz doktorantów
33/2021 16.12.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, wszczętego na wniosek dr Moniki Kadeli-Tomanek
34/2021 16.12.2021 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 295/18/19 z dnia 11.07.2019 r. Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania recenzentów w przewodzie doktorskim na stopień doktora nauk farmaceutycznych mgr Karolowi Juszczykowi
35/2021 16.12.2021 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 296/18/19 z dnia 11.07.2019 r. Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia publicznej obrony na stopień doktora nauk farmaceutycznych mgr Karolowi Juszczykowi