Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 17.06.2021 r.

Nr uchwały data w sprawie
11/2021 17.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, wszczętego na wniosek dr Elwiry Chrobak
12/2021 17.06.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 361/18/19 z dnia 30.09.2019 r. Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia publicznej obrony na stopień doktora nauk farmaceutycznych mgr Markowi Lysko
13/2021 17.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych