Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 19.11.2021 r.

Nr uchwały data w sprawie
26/2021 19.11.2021 w sprawie: zatwierdzenia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2022 prace realizowane przez pracowników w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
27/2021 19.11.2021 w sprawie: zatwierdzenia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2022 prace realizowane przez młodych naukowców w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
28/2021 19.11.2021 w sprawie: sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych młodych naukowców ujętych w Planie badań na rok 2021 w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
29/2021 19.11.2021 w sprawie: sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych pracowników ujętych w Planie badań na rok 2021 w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
30/2021 19.11.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Markowi Lysko
31/2021 19.11.2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Królikowskiej-Jerużalskiej – nowe postępowanie