Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 20.01.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
1/2022 20.01.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr farm. Magdalenie Królikowskiej-Jerużalskiej.