Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 20.07.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
16/2023 20.07.2023 r nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Bartoszowi Pawełczakowi
17/2023 20.07.2023 r nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Darii Madej-Knysak
18/2023 20.07.2023 r przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Musiał