Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 21.01.2021 r.

Nr uchwały data w sprawie
1/2021  21.01.2021 r.  w sprawie: zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr Dawida Heczko
2/2021  21.01.2021 r.  w sprawie: zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr Aldony Mineckiej