Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 21.03.2024 r.

Nr uchwały data w sprawie
4/2024 21.03.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr Leonowi Kośmidrowi
5/2024 21.03.2024 r. zmiany Uchwały Nr 255/18/19 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 13.06.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia publicznej obrony na stopień doktora nauk farmaceutycznych mgr Jackowi Szczepańskiemu
6/2024 21.03.2024 r. zmiany Uchwały Nr 268/18/19 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 13.06.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Jackowi Szczepańskiemu