Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 23.11.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
27/2023 23.11.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, wszczętym na wniosek dr Leona Kośmidra
28/2023 23.11.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Kingi Orlińskiej
29/2023 23.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Piotrowi Bramorze
30/2023 23.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Piotrowi Londzinowi
31/2023 23.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Ewie Kisiel-Nawrot
32/2023 23.11.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr n. farm. Piotra Londzina
33/2023 23.11.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr n. farm. Ewy Kisiel-Nawrot