Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 25.01.2024 r.

Nr uchwały data w sprawie
1/2024 25.01.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Kindze Orlińskiej
2/2024 25.01.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Mateuszowi Maszczykowi
3/2024 25.01.2024 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr n. farm. Mateusza Maszczyka