Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 27.04.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
4/2023 27.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr Pawła Pęcaka