Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 28.09.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
25/2022 28.09.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr Monice Kadeli-Tomanek
26/2022 28.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Justynie Wilińskiej
27/2022 28.09.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Justyny Wilińskiej