Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 28.09.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
19/2023 28.09.2023 r. sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych ujętych w Planie badań na rok 2023 na jednostki organizacyjne
w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
20/2023 28.09.2023 r. sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych młodych naukowców ujętych w Planie badań na rok 2023
w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
21/2023 28.09.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, wszczętego na wniosek dr Leona Kośmidra
22/2023 28.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ewy Kisiel-Nawrot
23/2023 28.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Piotra Londzina
24/2023 28.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Piotra Bramory
25/2023 28.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Paulinie Musiał
26/2023 28.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr inż. Joannie Kondziołce