Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 28.10.2021 r.

Nr uchwały data w sprawie
23/2021 28.10.2021 w sprawie opisów wpływów w ramach III kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej dyscypliny nauki farmaceutyczne za lata 2007-2021
24/2021 28.10.2021 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, wszczętym na wniosek dr Elwiry Chrobak
25/2021 28.10.2021 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Dorocie Smolińskiej-Kondli