Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 30.03.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
3/2023 30.03.2023 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr Jakubowi Rokowi