Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 30.09.2021 r.

Nr uchwały data w sprawie
18/2021 30.09.2021 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Aldonie Mineckiej
19/2021 30.09.2021 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Dawidowi Heczko
20/2021 30.09.2021 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Sarze Winkler
21/2021 30.09.2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr Aldonie Mineckiej
22/2021 30.09.2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr Dawidowi Heczko