Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 03.02.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
1/2023 03.02.2023 opinii Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczącej odwołania złożonego przez Panią dr n. med. Joannę Strzemecką do Rady Doskonałości Naukowej
2/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Maciejowi Krupińskiemu
3/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Katarzynie Steinhof-Radwańskiej
4/2023 03.02.2023 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Beaty Miaśkiewicz
5/2023 03.02.2023 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Anny Wawrzyk
6/2023 03.02.2023 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Andrzeja Lorka
7/2023 03.02.2023 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Magdaleny Hartman-Petryckiej
8/2023 03.02.2023 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Macieja Hajdugi
9/2023 03.02.2023 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiuw dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Agnieszki Batko-Szwaczki
10/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Adamowi Piecuchowi
11/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Adamowi Wojtaszczykowi
12/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Marcak
13/2023 03.02.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Rajmunda Ratmana
14/2023 03.02.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Natalii Stefanik
15/2023 03.02.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Roberta Żurawela
16/2023 03.02.2023 zmiany Uchwały Nr 38/I/2017/2018 Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia12 października 2017 r. w sprawie: wszczęcia Panu lek. Marcinowi Kaczmarczykowi przewodu na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna oraz wyznaczenia promotora
17/2023 03.02.2023 zmiany Uchwały 112/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Marcina Kaczmarczyka
18/2023 03.02.2023 zmiany Uchwały Nr 113/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów w przewodzie doktorskim lek. Marcina Kaczmarczyka
19/2023 03.02.2023 zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. Sebastiana Smerdzińskiego
20/2023 03.02.2023 zmiany uchwał Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji)
21/2023 03.02.2023 zmiany Uchwały Nr 37/I/2017/2018 Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia12 października 2017 r. w sprawie: wszczęcia Panu lek. Mariuszowi Kalinowskiemu przewodu na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna oraz wyznaczenia promotora
22/2023 03.02.2023 powołania recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Mariusza Kalinowskiego
23/2023 03.02.2023 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Mariusza Kalinowskiego
24/2023 03.02.2023 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Mariusza Kalinowskiego
25/2023 03.02.2023 zmiany Uchwały Nr 362/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Andrzeja Kozłowskiego
26/2023 03.02.2023 zmiany Uchwały 363/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Andrzeja Kozłowskiego
27/2023 03.02.2023 umorzenia przewodu doktorskiego lek. Grzegorza Hydzika
28/2023 03.02.2023 umorzenia przewodu doktorskiego lek. Macieja Owczarka
29/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Doręgowskiej-Stacherze
30/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Monice Świderek-Kliszewskiej
31/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Zbigniewowi Olczakowi
32/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Urszuli Kukli
33/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Gabrieli Ochale-Gierek
34/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Karolinie Ćmiel-Smorzyk
35/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Mateuszowi Chapule
36/2023 03.02.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Kamili Kozieł-Kołodziejczyk
37/2023 03.02.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Witek
38/2023 03.02.2023 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Wojciecha Lubonia
39/2023 03.02.2023 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Karoliny Ćmiel-Smorzyk
40/2023 03.02.2023 wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Grzegorza Kaweckiego
41/2023 03.02.2023 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Grzegorza Kaweckiego
42/2023 03.02.2023 zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim Pana lek. Grzegorza Kaweckiego
43/2023 03.02.2023 zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim Pani lek. Julii Janiszewskiej-Salamon
44/2023 03.02.2023 zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich ( zmiana składów komisji )
45/2023 03.02.2023 zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej lek. Patrycji Rzepki-Wrony
46/2023 03.02.2023 umorzenia przewodu doktorskiego lek. Katarzyny Kasperczyk
47/2023 03.02.2023 zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora, promotora pomocniczego oraz recenzentów mgr Estery Skudrzyk
48/2023 03.02.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Zbigniewa Putowskiego
49/2023 03.02.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Alfreda Niewiem
50/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Szredzkiemu
51/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Cybulskiej
52/2023 03.02.2023 umorzenia przewodu doktorskiego Pana lek. Piotra Żurawskiego
53/2023 03.02.2023 zmiany Uchwały Nr 610 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna lek. Jerzego Eszyka i wyznaczenia promotora
54/2023 03.02.2023 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Iwony Czech
55/2023 03.02.2023 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Iwony Czech
56/2023 03.02.2023 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ginekologia i położnictwo), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Iwony Czech
57/2023 03.02.2023 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Jerzego Eszyka
58/2023 03.02.2023 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (zdrowie publiczne), języka nowożytnego (j. angielski) w przewodzie doktorskim lek. Jerzego Eszyka
59/2023 03.02.2023 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Zuzanny Gierzyńskiej
60/2023 03.02.2023 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Zuzanny Gierzyńskiej
61/2023 03.02.2023 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ginekologia i położnictwo), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (j. angielski) w przewodzie doktorskim lek. Zuzanny Gierzyńskiej
62/2023 03.02.2023 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Nowak
63/2023 03.02.2023 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Nowak
64/2023 03.02.2023 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (medycyna sądowa), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (j. angielski) w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Nowak
65/2023 03.02.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Michała Pluty
66/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Paulinie Borzdziłowskiej
67/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Agnieszce Piechowskiej
68/2023 03.02.2023 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Pauliny Borzdziłowskiej
69/2023 03.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Władysławowi Gaweł
70/2023 03.02.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Konrada Mendrali
71/2023 03.02.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Wilkosz-Musiał
72/2023 03.02.2023 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauko zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Władysława Gawła