Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 03.03.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
40/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Tomaszowi Sawczynowi 
41/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Krzysztofowi Dyrbusiowi 
42/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Macieja Krupińskiego 
43/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Rafała Wiencha
44/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 503/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Marka Asmana 
45/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Maciejowi Brzęczkowi
46/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Annie Babczyńskiej-Staszewskiej
47/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Oldze Branickiej
48/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Sabiny Kostorz-Nosal
49/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. stom. Magdaleny Rogal 
50/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Justyny Wawrzynek 
51/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Moniki Wideł 
52/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 215/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Lindy Litwin
53/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Olgi Branickiej
54/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek Marcina Gawlity 
55/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Michała Słoty 
56/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Małgorzaty Fischer 
57/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Bełz 
58/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Anecie Michalik-Jakubek 
59/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dawidowi Szumilasowi 
60/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Aleksandrze Barabasz-Gembczyk
61/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Zioły 
62/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Piotra Gizy
63/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich ( zmiana składów komisji )
64/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany tematu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. Barbary Kściuk
65/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany tematu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. Krzysztofa Marii Wilczyńskiego
66/2022 03.03.2022  Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/1/8/2018/2019 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora oraz recenzentów lek. Krzysztofa Marii Wilczyńskiego
67/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/8/53/2018/2019 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora oraz recenzentów lek. Beaty Dubiel-Braszczok 
68/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/2/1/2018/2019 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora oraz recenzentów lek. Katarzyny Piekarskiej-Bugiel
69/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej lek. Leny Cichoń
70/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marzeny Jaworskiej
71/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Dawida Serafina 
72/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Gregor 
73/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Beacie Jarczewskiej-Głośnickiej
74/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Białce-Kosiec 
75/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiuw dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Cogiel
76/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Krzysztofowi Wilczyńskiemu
77/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Piotra Gibały
78/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Piotra Gibały
79/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ginekologia i położnictwo), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Piotra Gibały
80/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Jolanty Pol-Romik
81/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Jolanty Pol-Romik
82/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Jolanty Pol-Romik.
83/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Zarębie 
84/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Adamowi Pudełko