Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 05.11.2020 r.

 • Uchwała Nr 642/2020 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Anetty Kowalczuk-Wieteski
 • Uchwała Nr 643/2020 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Ewy Romuk
 • Uchwała Nr 644/2020 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Katarzyny Krysik
 • Uchwała Nr 645/2020 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Marcina Życzkowskiego
 • Uchwała Nr 646/2020 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Wojciecha Smółki
 • Uchwała Nr 647/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Kryszczyszyn-Musialik
 • Uchwała Nr 648/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Iwonie Lizończyk
 • Uchwała Nr 649/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowi w dyscyplinie nauki medyczne lek. Anecie Stachurskiej-Klimczak
 • Uchwała Nr 650/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Alicji Nawrat
 • Uchwała Nr 651/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Markowi Jąkalskiemu
 • Uchwała Nr 652/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Karolinie Zieleźnik-Gandorskiej
 • Uchwała Nr 653/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Marty Biedak
 • Uchwała Nr 654/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Joanny Śliwki
 • Uchwała Nr 655/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Patrycji Gazy
 • Uchwała Nr 656/2020 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Iwony Lizończyk
 • Uchwała Nr 657/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Kiecak
 • Uchwała Nr 658/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Karolinie Kociszewskiej
 • Uchwała Nr 659/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Michałowi Błotnickiemu
 • Uchwała Nr 660/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Cisowskiej-Capucie
 • Uchwała Nr 661/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Karolinie Jarząbek
 • Uchwała Nr 662/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Macieja Pruskiego
 • Uchwała Nr 663/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Leszka Dziubdzieli
 • Uchwała Nr 664/2020 w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich
 • Uchwała Nr 665/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Kamila Bochynka
 • Uchwała Nr 666/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Roberta Świderskiego
 • Uchwała Nr 667/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Krzysztofowi Dąbrowskiemu
 • Uchwała Nr 668/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Rafałowi Kierachowi
 • Uchwała Nr 669/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 305/18/19 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim na stopień doktora nauk medycznych mgr Emilii Morawiec