Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 06.07.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
294/2023 06.07.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr. Piotrowi Kuczerze
295/2023 06.07.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Magdalenie Hartman-Petryckiej
296/2023 06.07.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Hanny Kwiendacz
297/2023 06.07.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Katarzyny Miśkiewicz-Orczyk
298/2023 06.07.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Bartosza Miziołka
299/2023 06.07.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Anny Pogorzelskiej-Antkowiak
300/2023 06.07.2023 r. zmiany Uchwały Nr 98/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek
dr Rafała Skowronka
301/2023 06.07.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Małgorzacie Janiczek
302/2023 06.07.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Daničić
303/2023 06.07.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Jana Kulisa
304/2023 06.07.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Robertowi Mazurowi
305/2023 06.07.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr inż. Dominiki Plazy
306/2023 06.07.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr Karola Fronia
307/2023 06.07.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Aleksandr Foks-Ciekalskiej
308/2023 06.07.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr inż. Patrycji Wieczorek
309/2023 06.07.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. wet. Carlosowi Alberto Fernandezowi Cabellos
310/2023 06.07.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Esterze Skudrzyk
311/2023 06.07.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Morawiec-Cieślar
312/2023 06.07.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Weroniki Bulskiej-Będkowskiej
313/2023 06.07.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr Dominiki Orszulik-Baron
314/2023 06.07.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Aleksandry Błachut
315/2023 06.07.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Ewelinie Lieber-Trawickiej
316/2023 06.07.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Agnieszce Jarosińskiej
317/2023 06.07.2023 r. zmiany Uchwały Nr 13/1/2008/09 Rady Wydziału Lekarskiego
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 9 października 2008 r. w sprawie: wszczęcia przewodów doktorskich, wyznaczenia promotorów i recenzentów Pani mgr Marii Sygut
318/2023 06.07.2023 r. powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marii Sygut
319/2023 06.07.2023 r. powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (psychiatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) oraz języka nowożytnego (angielski) w przewodzie doktorskim mgr Marii Sygut
320/2023 06.07.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdzie Roleder-Dylewskiej
321/2023 06.07.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Magdy Roleder-Dylewskiej
322/2023 06.07.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotra Gibały
323/2023 06.07.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Karoliny Kukawskiej-Sysio
324/2023 06.07.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdaleny Woch Trojanowskiej
325/2023 06.07.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Aleksandry Radosz
326/2023 06.07.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Piotra Seifferta
327/2023 06.07.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Zuzanny Gierzyńskiej
328/2023 06.07.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Kamila Kosmulskiego
329/2023 06.07.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Mateusza Stoleckiego
330/2023 06.07.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Aleksandry Lipki-Trawińskiej
331/2023 06.07.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Łukaszowi Wiktorowi
332/2023 06.07.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Magdaleny Stachery
333/2023 06.07.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Łukasza Wiktora
334/2023 06.07.2023 r. włączenia do planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2023 prace realizowane przez pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki medyczne wniosku o finansowanie pracy statutowej pt. „Ocena wyników operacji zastawek serca – analiza retro i prospektywna”, której Wnioskodawcą jest prof. dr hab. n. med. Marek Deja
335/2023 06.07.2023 r. włączenia do planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2023 prace realizowane przez pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki medyczne wniosku o finansowanie pracy statutowej pt. „Ocena funkcji i zmian geometrii prawej i lewej komory serca u pacjentów przed i po zabiegach na zastawkach serca za pomocą metod rezonansu magnetycznego”, której Wnioskodawcą jest dr hab. n. med. Marcin Malinowski
336/2023 06.07.2023 r. zmiany Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2023 prace realizowane przez pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki medyczne
337/2023 06.07.2023 r. zmiany Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2023 prace realizowane przez młodych naukowców w dyscyplinie nauki medyczne
338/2023 06.07.2023 r. wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego oraz finansowego pracy badawczej nr PCN-1-064/N/2/K pn. „Powikłania laryngologiczne u chorych z COVID-19 leczonych donosową wysokoprzepływową tlenoterapią bierną”, której Wykonawcą jest prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski
339/2023 06.07.2023 r. wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego oraz finansowego pracy badawczej nr PCN-1-149/N/1/K pn. „Ocena skuteczności terapii zaburzeń czynnościowych z wykorzystaniem protez ruchomych lub szyn zgryzowych oraz laseroterapii
i magnetostymulacji”, której Wykonawcą jest prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski
340/2023 06.07.2023 r. wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego oraz finansowego pracy badawczej nr PCN-1-169/N/1/O pn. „Interakcja między cytokinami prozapalnymi a ekspresją białek macierzy pozakomórkowej chorobach zapalnych płuc. Wpływ periostatyny i wybranych białek macierzy zewnątrzkomórkowej na poziom metaloproteinaz”, której Wykonawcą jest dr n. med. Artur Chwalba
341/2023 06.07.2023 r. wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego oraz finansowego pracy badawczej nr PCN-1-186/N/1/K pn. „Ocena funkcji i zmian geometrii prawej i lewej komory serca u pacjentów przed i po zabiegach na zastawkach serca za pomocą nowoczesnych metod rezonansu magnetycznego”, której Wykonawcą jest dr hab. n. med. Marcin Malinowski
342/2023 06.07.2023 r. zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych, prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodych naukowców oraz doktorantów