Uchwała Rady Dyscypliny Nauk Medycznych podjęta w trybie obiegowym 31.03.2020 r.:

 • Uchwała Nr 138/2020 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia merytorycznego prac statutowych oraz prac naukowo-badawczych doktorantów oraz młodych naukowców

Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 07.05.2020 r.:

 • Uchwała Nr Uchwała Nr 139/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Dianie Kitali (WNMZ)
 • Uchwała Nr Uchwała Nr 140/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Zbigniewowi Żyliczowi (WNMZ)
 • Uchwała Nr 141/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Arturowi Cabanowi (WNMK)
 • Uchwała Nr 142/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Grzegorzowi Franikowi (WNMK)
 • Uchwała Nr 143/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Katarzynie Czerwińskiej-Jelonkiewicz (WNMK)
 • Uchwała Nr 144/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Marcinowi Malinowskiemu (WNMK)
 • Uchwała Nr 145/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Ewy Romuk (WNMZ)
 • Uchwała Nr 146/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Adriana Smędowskiego (WNMK)
 • Uchwała Nr 147/2020 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Macieja Wybrańca (WNMK)
 • Uchwała Nr 148/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Arturowi Borowiczowi (WNMZ)
 • Uchwała Nr 149/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Szymonowi Czechowi (WNMZ)
 • Uchwała Nr 150/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Jackowi Hermansonowi (WNMZ)
 • Uchwała Nr 15Uchwała Nr 1/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Torbus-Paluszczak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 152/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Adama Piecucha (WNMZ)
 • Uchwała Nr 153/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Adama Piecucha (WNMZ)
 • Uchwała Nr 154/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (histologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Adama Piecucha (WNMZ)
 • Uchwała Nr 155/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Adama Wojtaszczyka
 • Uchwała Nr 156/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Adama Wojtaszczyka (WNMZ)
 • Uchwała Nr 157/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Adama Wojtaszczyka (WNMZ)
 • Uchwała Nr 158/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Stawickiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 159/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Stawickiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 160/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Stawickiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 161/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Wojdyły Hordyńskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 162/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Wojdyły-Hordyńskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 163/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Wojdyły-Hordyńskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 164/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Żerdzińskiej
 • Uchwała Nr 165/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Żerdzińskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 166/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (alergologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Żerdzińskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 167/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek., lek. dent. Andrzeja Jureczko (WNMZ)
 • Uchwała Nr 168/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek., lek. dent. Andrzeja Jureczko (WNMZ)
 • Uchwała Nr 169/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (mikrobiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek., lek. dent. Andrzeja Jureczko (WNMZ)
 • Uchwała Nr 170/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anety Stachurskiej-Klimczak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 171/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Anety Stachurskiej-Klimczak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 172/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pediatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anety Stachurskiej-Klimczak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 173/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. mgr Anny Dittfeld (WNMZ)
 • Uchwała Nr 174/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. mgr Anny Dittfeld (WNMZ)
 • Uchwała Nr 175/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (endokrynologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. mgr Anny Dittfeld (WNMZ)
 • Uchwała Nr 176/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. dent. Anny Kuśki-Kiełbratowskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 177/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. dent. Anny Kuśki-Kiełbratowskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 178/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. dent. Anny Kuśki-Kiełbratowskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 179/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. dent. Anny Miki (WNMZ)
 • Uchwała Nr 180/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. dent. Anny Miki (WNMZ)
 • Uchwała Nr 18Uchwała Nr 1/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. dent. Anny Miki (WNMZ)
 • Uchwała Nr 182/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anny Szarneckiej-Sojdy (WNMZ)
 • Uchwała Nr 183/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Anny Szarneckiej-Sojdy (WNMZ)
 • Uchwała Nr 184/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anny Szarneckiej-Sojdy (WNMZ)
 • Uchwała Nr 185/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anny Zemczak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 186/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Anny Zemczak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 187/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (endokrynologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anny Zemczak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 188/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. dent. Barbary Piechuty Królczak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 189/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. dent. Barbary Piechuty-Królczak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 190/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. dent. Barbary Piechuty-Królczak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 191/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Bogumiły Lubeckiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 192/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Bogumiły Lubeckiej
 • Uchwała Nr 193/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (psychiatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Bogumiły Lubeckiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 194/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Dominiki Dudy-Pyszny (WNMZ)
 • Uchwała Nr 195/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Dominiki Dudy-Pyszny (WNMZ)
 • Uchwała Nr 196/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Dominiki Dudy-Pyszny (WNMZ)
 • Uchwała Nr 197/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Ireneusza Ryszkiela (WNMZ)
 • Uchwała Nr 198/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Ireneusza Ryszkiela (WNMZ)
 • Uchwała Nr 199/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Ireneusza Ryszkiela (WNMZ)
 • Uchwał Nr 200/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Iwony Lizończyk (WNMZ)
 • Uchwała Nr 201/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Iwony Lizończyk (WNMZ)
 • Uchwała Nr 202/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (zdrowie publiczne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Iwony Lizończyk (WNMZ)
 • Uchwała Nr 203/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Joanny Orłowskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 204/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Joanny Orłowskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 205/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pediatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Joanny Orłowskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 206/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Joanny Polczyk (WNMZ)
 • Uchwała Nr 207/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Joanny Polczyk (WNMZ)
 • Uchwała Nr 208/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Joanny Polczyk (WNMZ)
 • Uchwała Nr 209/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Dygi (WNMZ)
 • Uchwała Nr 210/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Dygi (WNMZ)
 • Uchwała Nr 211/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pediatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Dygi (WNMZ)
 • Uchwała Nr 212/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Kryszczyszyn-Musialik (WNMZ)
 • Uchwała Nr 213/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Kryszczyszyn-Musialik (WNMZ)
 • Uchwała Nr 214/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (onkologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Kryszczyszyn-Musialik (WNMZ)
 • Uchwała Nr 215/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Lindy Litwin (WNMZ)
 • Uchwała Nr 216/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Lindy Litwin (WNMZ)
 • Uchwała Nr 217/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Lindy Litwin (WNMZ)
 • Uchwała Nr 218/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Macieja Brzęczka (WNMZ)
 • Uchwała Nr 219/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Macieja Brzęczka
 • Uchwał Nr 220/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ortopedia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Macieja Brzęczka (WNMZ)
 • Uchwała Nr 221/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Macieja Zielińskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 222/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Macieja Zielińskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 223/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (laryngologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Macieja Zielińskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 224/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Londzin-Olesik (WNMZ)
 • Uchwała Nr 225/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (endokrynologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Londzin-Olesik (WNMZ)
 • Uchwała Nr 226/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Londzin-Olesik
 • Uchwała Nr 227/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Śliwczyńskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 228/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Śliwczyńskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 229/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (farmakologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Śliwczyńskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 230/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Twardoch-Pyki (WNMZ)
 • Uchwała Nr 231/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Twardoch-Pyki (WNMZ)
 • Uchwała Nr 232/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (diagnostyka laboratoryjna), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Twardoch-Pyki (WNMZ)
 • Uchwała Nr 233/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Majki Jaszczury (WNMZ)
 • Uchwała Nr 234/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Majki Jaszczury (WNMZ)
 • Uchwała Nr 235/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pediatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Majki Jaszczury (WNMZ)
 • Uchwała Nr 236/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Małgorzaty Morawieckiej-Pietrzak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 237/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Małgorzaty Morawieckiej-Pietrzak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 238/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pediatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Małgorzaty Morawieckiej-Pietrzak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 239/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. stom. Marka Pachońskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 240/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. stom. Marka Pachońskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 241/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia ogólna), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. stom. Marka Pachońskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 242/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Marii Adamczyk (WNMZ)
 • Uchwała Nr 243/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Marii Adamczyk (WNMZ)
 • Uchwała Nr 244/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Marii Adamczyk (WNMZ)
 • Uchwała Nr 245/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Marty Biedak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 246/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Marty Biedak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 247/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pediatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Marty Biedak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 248/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Martyny Fronczek (WNMZ)
 • Uchwała Nr 249/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (biologia medyczna), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Martyny Fronczek (WNMZ)
 • Uchwała Nr 250/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Martyny Fronczek
 • Uchwała Nr 251/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. dent. Macieja Masnego
 • Uchwała Nr252/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. dent. Macieja Masnego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 253/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. dent. Macieja Masnego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 254/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Michała Gałeczki (WNMZ)
 • Uchwała Nr 255/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Michała Gałeczki
 • Uchwała Nr 256/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Michała Gałeczki (WNMZ)
 • Uchwała Nr 257/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Michała Fryczkowskiego.
 • Uchwała Nr 258/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Michała Fryczkowskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 259/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (urologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Michała Fryczkowskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 260/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Olgi Branickiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 261/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Olgi Branickiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 262/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (alergologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Olgi Branickiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 263/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Patrycji Gazy (WNMZ)
 • Uchwała Nr 264/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Patrycji Gazy (WNMZ)
 • Uchwała Nr 265/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pediatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Patrycji Gazy (WNMZ)
 • Uchwała Nr 266/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pawła Krzemienia (WNMZ)
 • Uchwała Nr 267/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Pawła Krzemienia (WNMZ)
 • Uchwała Nr 268/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (diagnostyka laboratoryjna), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Pawła Krzemienia (WNMZ)
 • Uchwała Nr 269/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Piotra Rydla (WNMZ)
 • Uchwała Nr 270/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Piotra Rydla (WNMZ)
 • Uchwała Nr 271/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Piotra Rydla (WNMZ)
 • Uchwała Nr 272/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Piotra Szczeponka (WNMZ)
 • Uchwała Nr 273/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Piotra Szczeponka (WNMZ)
 • Uchwała Nr 274/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Piotra Szczeponka (WNMZ)
 • Uchwała Nr 275/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Piotra Wróblewskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 276/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Piotra Wróblewskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 277/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (anestezjologia i intensywna terapia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Piotra Wróblewskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 278/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Remigiusza Antończyka (WNMZ)
 • Uchwała Nr 279/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Remigiusza Antończyka (WNMZ)
 • Uchwała Nr 280/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiochirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Remigiusza Antończyka (WNMZ)
 • Uchwała Nr 281/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Ryszarda Grzanki (WNMZ)
 • Uchwała Nr 282/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Ryszarda Grzanki (WNMZ)
 • Uchwała Nr 283/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (alergologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Ryszarda Grzanki (WNMZ)
 • Uchwała Nr 284/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Sebastiana Smerdzińskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 285/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Sebastiana Smerdzińskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 286/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Sebastiana Smerdzińskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 287/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Witolda Gerbera (WNMZ)
 • Uchwała Nr 288/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Witolda Gerbera (WNMZ)
 • Uchwała Nr 289/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiochirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język niemiecki) w przewodzie doktorskim lek. Witolda Gerbera (WNMZ)
 • Uchwała Nr 290/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Witolda Miecznikowskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 291/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Witolda Miecznikowskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 292/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ortopedia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Witolda Miecznikowskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 293/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Wojciecha Goli (WNMZ)
 • Uchwała Nr 294/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Wojciecha Goli (WNMZ)
 • Uchwała Nr 295/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (anestezjologia i intensywna terapia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Wojciecha Goli (WNMZ)
 • Uchwała Nr 296/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek., lek. stom. Zbigniewa Szlachety (WNMZ)
 • Uchwała Nr 297/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek., lek. stom. Zbigniewa Szlachety (WNMZ)
 • Uchwała Nr 298/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (toksykologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek., lek. stom. Zbigniewa Szlachety (WNMZ)
 • Uchwała Nr 299/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr farm. Doroty Chyry-Jach (WNMZ)
 • Uchwała Nr 300/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Edyty Chlasty-Twardzik (WNMZ)
 • Uchwała Nr 301/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Macieja Ilewicza (WNMZ)
 • Uchwała Nr 302/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Marcina Garbacza (WNMZ)
 • Uchwała Nr 303/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Marty Paligi (WNMZ)
 • Uchwała Nr 304/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. dent. Mateusza Wójcika (WNMZ)
 • Uchwała Nr 305/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Mikołaja Pietrzaka (WNMZ)
 • Uchwała Nr 306/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Rafała Babloka (WNMZ)
 • Uchwała Nr 307/2020 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego lek. Sylwii Trzeszkowskiej-Rotkegel (WNMZ)
 • Uchwała Nr 308/2020 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego lek. Tomasza Stawskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 309/2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. i n. o zdrowiu Artura Chwalby (WNMZ)
 • Uchwała Nr 310/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 750/XII/20Uchwała Nr 18/20Uchwała Nr 19 Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wyboru recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Mariusza Deski (WNMZ)
 • Uchwała Nr 311/2020 w sprawie zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wyboru Komisji Doktorskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 312/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Mohammad’owi Reza F. AGHDAM (WNMK)
 • Uchwała Nr 313/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Emanuela Kolanko (WNMK)
 • Uchwała Nr 314/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Magdaleny Wyskidy (WNMK)
 • Uchwała Nr 315/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Marka Kowalczyka (WNMK)
 • Uchwała Nr 316/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Pawła Nadrowskiego (WNMK)
 • Uchwała Nr 317/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Ryszarda Sordyla (WNMK)
 • Uchwała Nr 318/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Tomasza Derkowskiego (WNMK)
 • Uchwała Nr 319/2020 w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim lek. Anny Cisowskiej-Caputy (WNMK)
 • Uchwała Nr 320/2020 w sprawie zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. Pauliny Wysockiej-Wojakiewicz (WNMK)
 • Uchwała Nr 321/2020 w sprawie zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (WNMK)
 • Uchwała Nr 322/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Małgorzaty Paczuła (WNOZK)
 • Uchwała Nr 323/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Małgorzaty Paczuła (WNOZK)
 • Uchwała Nr 324/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek Małgorzaty Paczuła (WNOZK)
 • Uchwała Nr 325/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Marty Stachowskiej (WNOZK)
 • Uchwała Nr 326/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Marty Stachowskiej (WNOZK)
 • Uchwała Nr 327/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Marty Stachowskiej (WNOZK)
 • Uchwała Nr 328/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Michała Pieczary (WNOZK)
 • Uchwała Nr 329/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Michała Pieczary (WNOZK)
 • Uchwała Nr 330/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Michała Pieczary (WNOZK)
 • Uchwała Nr 331/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Tomasza Oleksego (WNOZK)
 • Uchwała Nr 332/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Tomasza Oleksego (WNOZK)
 • Uchwała Nr 333/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Tomasza Oleksego (WNOZK)
 • Uchwała Nr 334/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Dudzie (WNF)
 • Uchwała Nr 335/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr inż. Sabinie Gałce (WNF)
 • Uchwała Nr 336/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Darii Matczyńskiej (WNF)
 • Uchwała Nr 337/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Wojciecha Wańhy (WNMK)
 • Uchwała Nr 338/2020 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia merytorycznego prac statutowych oraz prac naukowo-badawczych doktorantów oraz młodych naukowców.
 • Uchwała Nr 339/2020 w sprawie włączenia do Planu badań statutowych Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach na rok 2020 wniosku Pani prof. dr hab. n. med. Ewy Mrukwy-Kominek pn: „Nowe metody diagnostyczne i lecznicze w chorobach oczu”.
 • Uchwała Nr 340/2020 w sprawie włączenia do Planu badań młodych naukowców Wydziału Nauk Medycznychw Katowicach na rok 2020 wniosku Pana dr n. med. Marcina Tomsi pn.: „Fizykalno-genetyczna próba predykcji wieku denata na postawie analizy chrząstki żebrowej”.