Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 08.07.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
285/2022 08.07.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Piotrowi Buchcie
286/2022 08.07.2022 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Jacka Kurzawskiego
287/2022 08.07.2022 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Piotra Czempika
288/2022 08.07.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Ryszardowi Grzance
289/2022 08.07.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wyparło-Wszelaki
290/2022 08.07.2022 wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Ewy Banduły-Pyki
291/2022 08.07.2022 wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pediatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Ewy Banduły-Pyki
292/2022 08.07.2022 zmiany Uchwały Nr 167/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek., lek. dent. Andrzeja Jureczko
293/2022 08.07.2022 zmiany Uchwały Nr 290/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Janiczek
294/2022 08.07.2022 Uchwała sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Ryszarda Grzanki
295/2022 08.07.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Mateuszowi Lejawie
296/2022 08.07.2022 Uchwała sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Mateusza Lejawy
297/2022 08.07.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Lenie Cichoń
298/2022 08.07.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Krzysztofowi Marii Wilczyńskiemu
299/2022 08.07.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Bonczar-Warchoł
300/2022 08.07.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Bryzek
301/2022 08.07.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Dobruckiej-Głowackiej
302/2022 08.07.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Sługockiej
303/2022 08.07.2022 zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich ( zmiana składów komisji )
304/2022 08.07.2022 umorzenia przewodu doktorskiego mgr. Piotra Łoja
305/2022 08.07.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Monice Niewiem
306/2022 08.07.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Wiktorowi Krawczykowi
307/2022 08.07.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Karoliny Simionescu
308/2022 08.07.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Agnieszki Nowak
309/2022 08.07.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Dariusza Dąbrusia
310/2022 08.07.2022 sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych młodych naukowców ujętych w Planie badań na rok 2022 w dyscyplinie nauki medyczne
311/2022 08.07.2022 sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych pracowników ujętych w Planie badań na rok 2022 w dyscyplinie nauki medyczne
312/2022 08.07.2022 wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego oraz finansowego pracy naukowo-badawczej nr PCN-2-042/N/1/O pn. „Ekspresja wybranych cytokin oraz markerów hemostazy tkankowej w cieczy wodnistej, ciele szklistym oraz błonach nasiatkówkowych pacjentów poddanych fakowitrektomii w przebiegu idiopatycznych błon nasiatkówkowych. Ocena ich korelacji z badaniem optycznej koherentnej tomografii oraz angiograficznej optycznej koherentnej tomografii siatkówki”, której Wykonawcą jest lek. Marta Nowak