Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 09.01.2020 r.

 

 • Uchwała nr 2/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Annie KLECZKA
 • Uchwała nr 3/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Pani lek. Katarzynie BAŃSKIEJ-KISIEL
 • Uchwała nr 4/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Pani lek. Małgorzacie Nycz-Reska
 • Uchwała nr 5/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Andrzejowi BRENKOWI
 • Uchwała nr 6/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie LEOPOLD- JADCZYK
 • Uchwała nr 7/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Ewelinie CICHECKIEJ
 • Uchwała nr 8/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Iwonie JANOSZ.
 • Uchwała nr 9/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Jakubowi FRELICHOWI
 • Uchwała nr 10/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Jarosławowi SZCZYGŁOWI
 • Uchwała nr 11/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Kamili TREPKA
 • Uchwała nr 12/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Karolinie BIEŃ
 • Uchwała nr 13/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Karolinie TRZASCE
 • Uchwała nr 14/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie GÓROWSKIEJ-KOWOLIK
 • Uchwała nr 15/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Michałowi ZIELIŃSKIEMU
 • Uchwała nr 16/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Olafowi GRUCY
 • Uchwała nr 17/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Arturowi CHWALBIE
 • Uchwała nr 18/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Alicji NAWRAT
 • Uchwała nr 19/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pediatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Alicji NAWRAT
 • Uchwała nr 20/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Alicji NAWRAT
 • Uchwała nr 21/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Anity OLEŚ-KRYKOWSKIEJ
 • Uchwała nr 22/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (alergologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anity OLEŚ-KRYKOWSKIEJ
 • Uchwała nr 23/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anity OLEŚ-KRYKOWSKIEJ
 • Uchwała nr 24/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Dominiki SADOWSKIEJ
 • Uchwała nr 25/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (anestezjologia i intensywna terapia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), w przewodzie doktorskim lek. Dominiki SADOWSKIEJ
 • Uchwała nr 26/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Dominiki SADOWSKIEJ
 • Uchwała nr 27/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Edyty CHLASTY-TWARDZIK
 • Uchwała nr 28/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (okulistyka), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Edyty CHLASTY-TWARDZIK
 • Uchwała nr 29/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Edyty CHLASTY-TWARDZIK
 • Uchwała nr 30/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Ewy WACHUŁY
 • Uchwała nr 31/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (onkologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Ewy WACHUŁY
 • Uchwała nr 32/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Ewy WACHUŁY
 • Uchwała nr 33/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Jakuba WĄSIKA
 • Uchwała nr 34/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ortopedia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Jakuba WĄSIKA
 • Uchwała nr 35/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Jakuba WĄSIKA
 • Uchwała nr 36/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny ZIELEŹNIK-GANDORSKIEJ
 • Uchwała nr 37/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: przedłużenia terminu zdawania egzaminów doktorskich w przewodzie na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Karoliny ZIELEŹNIK-GANDORSKIEJ
 • Uchwała nr 38/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (rehabilitacja), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Karoliny ZIELEŹNIK-GANDORSKIEJ
 • Uchwała nr 39/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Karoliny ZIELEŹNIK-GANDORSKIEJ
 • Uchwała nr 40/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek Małgorzaty STARZEWSKIEJ-FERREIRA
 • Uchwała nr 41/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (anestezjologia i intensywna terapia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Małgorzaty STARZEWSKIEJ-FERREIRA
 • Uchwała nr 42/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Małgorzaty STARZEWSKIEJ-FERREIRA
 • Uchwała nr 43/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. dent. Agaty PUZIO
 • Uchwała nr 44/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Artura BOROWICZA
 • Uchwała nr 45/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Jacka HERMANSONA
 • Uchwała nr 46/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. dent. Jakuba WARAKOMSKIEGO
 • Uchwała nr 47/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Magdaleny TORBUS- PALUSZCZAK
 • Uchwała nr 48/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Nikoli SZWEDY
 • Uchwała nr 49/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Szymona CZECHA
 • Uchwała nr 50/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Agnieszki KRZAK-KUBICY
 • Uchwała nr 51/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składu komisji w przewodach doktorskich
 • Uchwała nr 52/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: zmiany Uchwały nr 3/3/2/2016/2017 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki KACPRZYK-STRASZAK
 • Uchwała nr 53/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki MAREK
 • Uchwała nr 54/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Mariuszowi SKOWERSKIEMU
 • Uchwała nr 55/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych: w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Macieja WYBRAŃCA
 • Uchwała nr 56/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: ujednolicenia sposobu procedowania w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.