Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 09.07.2021 r.

Nr uchwałydataw sprawie
386/202109.07.2021Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Marcie Wróbel 
387/202109.07.2021Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Markowi Paulowi 
388/202109.07.2021Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 261/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Agnieszki Mizi-Malarz 
389/202109.07.2021Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Tomasza Sawczyna 
390/202109.07.2021Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Piotra Bodzka 
391/202109.07.2021Uchwała w sprawie:  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Magdaleny Kimsy-Dudek 
392/202109.07.2021Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny Londzin-Olesik
393/202109.07.2021Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Izabeli Szumery 
394/202109.07.2021Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Angeliki Kulig 
395/202109.07.2021Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Wyparło-Wszelaki 
396/202109.07.2021Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Wyparło-Wszelaki  
397/202109.07.2021Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (toksykologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Wyparło-Wszelaki 
398/202109.07.2021Uchwała w sprawie: zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. Dominiki Dudy-Pyszny
399/202109.07.2021Uchwała w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego lek. Marka Hawranka
400/202109.07.2021Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcie Hajduga-Szewczyk 
401/202109.07.2021Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Natalii Salwowskiej 
402/202109.07.2021Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauko zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Joanny Ciosek
403/202109.07.2021Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr 3/8/21/2018/2019 z dnia 18.04.2019 r. Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie korekty nazwiska Recenzenta w przewodzie doktorskim lek. Marii Humeniuk-Arasiewicz
404/202109.07.2021Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr 3/7/6/2018/2019 z dnia 14.03.2019 r. Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Kabały
405/202109.07.2021Uchwała w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji)
406/202109.07.2021Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Dominiki Hudziak
407/202109.07.2021Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Alicji Derkacz 
408/202109.07.2021Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Marcie Smycz-Kubańskiej
409/202109.07.2021Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Pawłowi Gwiazdoniowi 
410/202109.07.2021Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Alicji Derkacz