Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 10.07.2020 r.:

 • Uchwała Nr 425/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Papaj
 • Uchwała Nr 426/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Olszówce
 • Uchwała Nr 427/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Markowi Kowalczykowi
 • Uchwała Nr 428/2020 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdaleny Wyskidy
 • Uchwała Nr 429/2020 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne lek. Pawła Nadrowskiego
 • Uchwała Nr 430/2020 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne lek. Emanuela Kolanko
 • Uchwała Nr 431/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Katarzyny Kwiecień-Furmańczuk
 • Uchwała Nr 432/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Agaty Czekaj
 • Uchwała Nr 433/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Agnieszki Kacprzyk-Straszak
 • Uchwała Nr 434/2020 w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich
 • Uchwała Nr 435/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcinowi Garbaczowi
 • Uchwała Nr 436/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Dorocie Chyra-Jach
 • Uchwała Nr 437/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Maciejowi Ilewiczowi
 • Uchwała Nr 438/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Mateuszowi Wójcikowi
 • Uchwała Nr 439/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Anicie Oleś-Krykowskiej
 • Uchwała Nr 440/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Ewie Białożyt-Bujak
 • Uchwała Nr 441/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Wiktorowi Skoworon
 • Uchwała Nr 442/2020 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne mgr Dorocie Chyra-Jach
 • Uchwała Nr 443/2020 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne lek. Anicie Oleś-Krykowskiej
 • Uchwała Nr 444/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Magdaleny Pierzyny-Świtała
 • Uchwała Nr 445/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anny Filareckiej
 • Uchwała Nr 446/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Anny Filareckiej
 • Uchwała Nr 447/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pulmunologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anny Filareckiej
 • Uchwała Nr 448/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Zielińskiej
 • Uchwała Nr 449/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Zielińskiej
 • Uchwała Nr 450/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Zielińskiej
 • Uchwała Nr 451/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anny Saran
 • Uchwała Nr 452/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Anny Saran
 • Uchwała Nr 453/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (radiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anny Saran
 • Uchwała Nr 454/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Biełki
 • Uchwała Nr 455/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Biełki
 • Uchwała Nr 456/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Biełki
 • Uchwała Nr 457/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. stom. Zbigniewa Puszczewicza
 • Uchwała Nr 458/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. stom. Zbigniewa Puszczewicza
 • Uchwała Nr 459/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. stom. Zbigniewa Puszczewicza
 • Uchwała Nr 460/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Janusza Doli
 • Uchwała Nr 461/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Janusza Doli
 • Uchwała Nr 462/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia) i dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Janusza Doli
 • Uchwała Nr 463/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Wojciecha Milejskiego
 • Uchwała Nr 464/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Wojciecha Milejskiego
 • Uchwała Nr 465/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Wojciecha Milejskiego
 • Uchwała Nr 466/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Tomasza Hejmo
 • Uchwała Nr 467/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Tomasza Hejmo
 • Uchwała Nr 468/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (biochemia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr inż. Tomasza Hejmo
 • Uchwała Nr 469/2020 w sprawie: zmiany Uchwały nr 751/XII/2018/2019 Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ze zm. (Uchwała nr 311/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Mariusza Deski
 • Uchwała Nr 470/2020 w sprawie: zmiany Uchwały nr 36/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Zieleźnik-Gandorskiej
 • Uchwała Nr 471/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Justyny Gładysz
 • Uchwała Nr 472/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Roberta Świderskiego
 • Uchwała Nr 473/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Roberta Świderskiego
 • Uchwała Nr 474/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Roberta Świderskiego
 • Uchwała Nr 475/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Kamila Bochynka
 • Uchwała Nr 476/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Kamila Bochynka
 • Uchwała Nr 477/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (urologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Kamila Bochynka
 • Uchwała Nr 478/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Nikoli Zmarzły
 • Uchwała Nr 479/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Marcie Albertyńskiej
 • Uchwała Nr 480/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Krzysztofa Sanetra
 • Uchwała Nr 481/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Ewy Wachuły
 • Uchwała Nr 482/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek., mgr Anny Dittfeld