Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 11.12.2020 r.:

 • Uchwała Nr 701/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Adrianowi Smędowskiemu
 • Uchwała Nr 702/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Marty Wróbel
 • Uchwała Nr 703/2020 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Ewy Mizi
 • Uchwała Nr 704/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Joannie Śliwce
 • Uchwała Nr 705/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Patrycji Gazy
 • Uchwała Nr 706/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Pawłowi Dębskiemu
 • Uchwała Nr 707/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obronylek. Joanny Polczyk
 • Uchwała Nr 708/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Macieja Domina
 • Uchwała Nr 709/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Majki Jaszczury
 • Uchwała Nr 710/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Anny Szarneckiej-Sojdy
 • Uchwała Nr 711/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Bogdana Szymali
 • Uchwała Nr 712/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. dent. Damiana Niedzielskiego
 • Uchwała Nr 713/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. dent. Damiana Niedzielskiego
 • Uchwała Nr 714/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. dent. Damiana Niedzielskiego
 • Uchwała Nr 715/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Piotra Zagórskiego
 • Uchwała Nr 716/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Piotra Zagórskiego
 • Uchwała Nr 717/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ortopedia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Piotra Zagórskiego
 • Uchwała Nr 718/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. dent. Marcina Riegla
 • Uchwała Nr 719/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. dent. Marcina Riegla
 • Uchwała Nr 720/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. dent. Marcina Riegla
 • Uchwała Nr 721/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. dent. Anny Babczyńskiej-Staszewskiej
 • Uchwała Nr 722/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. dent. Anny Babczyńskiej-Staszewskiej
 • Uchwała Nr 723/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. dent. Anny Babczyńskiej-Staszewskiej
 • Uchwała Nr 724/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Sabinie Horowskiej-Ziaji
 • Uchwała Nr 725/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. wet. Leszkowi Dziubdzieli
 • Uchwała Nr 726/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Annie Bryle-Wojciechowskiej
 • Uchwała Nr 727/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Bartmańskiej
 • Uchwała Nr 728/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Paulinie Wysockiej-Wojakiewicz
 • Uchwała Nr 729/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dominice Żądło
 • Uchwała Nr 730/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Mariuszkowi Borkowskiemu
 • Uchwała Nr 731/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Mariuszowi Pruskiemu
 • Uchwała Nr 732/2020 w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego mgr Izabeli Strzelec-Polewki
 • Uchwała Nr 733/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Dariusza Gustowskiego
 • Uchwała Nr 734/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Dariusza Gustowskiego
 • Uchwała Nr 735/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Martynie Bednarczyk
 • Uchwała Nr 736/2020 w sprawie: zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych oraz prac naukowo-badawczych doktorantów oraz młodych naukowców.
 • Uchwała Nr 737/2020 w sprawie: zatwierdzenia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2021 prace statutowe w dyscyplinie nauki medyczne.
 • Uchwała Nr 738/2020 w sprawie: zatwierdzenia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2021 prace młodych naukowców w dyscyplinie nauki medyczne.
 • Uchwała Nr 739/2020 w sprawie: poszerzenia zakresu zadania naukowo-badawczego „Alergie na metale jako czynnik ryzyka zwężenia w obrębie stentów kierunkowych stosowanych w leczeniu tętniaków tętnicy szyjnej wewnętrznej”.
 • Uchwała Nr 740/2020 w sprawie: zmian w Regulaminie działalności Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uchwalonego Uchwałą Nr 1/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.