Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 13.02.2020 r.

 • Uchwała nr 57/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wskazania Pana prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego jako kandydata na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Uchwała nr 58/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wskazania Pana prof. dr hab. n. med. Andrzeja Więcka jako kandydata na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Uchwała nr 59/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Krzysztofowi Kryście
 • Uchwała nr 60/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Jarosławowi Wajdzie
 • Uchwała nr 61/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Łabno-Kirszniok
 • Uchwała nr 62/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Krzak – Kubicy
 • Uchwała nr 63/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr Klaudii Bontor
 • Uchwała nr 64/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Piotra Szenka
 • Uchwała nr 65/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Piotra Papaja
 • Uchwała nr 66/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Andrzeja Murasa
 • Uchwała nr 67/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Mohammada Reza F. Aghdam
 • Uchwała nr 68/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składu komisji w przewodach doktorskich
 • Uchwała nr 69/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med Łukaszowi Liszce
 • Uchwała nr 70/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Grzegorza  Jarosińskiego
 • Uchwała nr 71/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Grzegorza  Jarosińskiego
 • Uchwała nr 72/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Grzegorza  Jarosińskiego
 • Uchwała nr 73/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Anny Szajerskiej-Kurasiewicz
 • Uchwała nr 74/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anny Szajerskiej-Kurasiewicz
 • Uchwała nr 75/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anny Szajerskiej-Kurasiewicz
 • Uchwała nr 76/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Justyny Gładysz
 • Uchwała nr 77/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Justyny Gładysz
 • Uchwała nr 78/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Król
 • Uchwała nr 79/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Liwii Starczewskiej-Dymek
 • Uchwała nr 80/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Małgorzacie Żabie
 • Uchwała nr 81/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Desperakowi
 • Uchwała nr 82/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Agacie Puzio
 • Uchwała nr 83/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Jakubowi Warakomskiemu
 • Uchwała nr 84/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Nikoli Szwedzie
 • Uchwała nr 85/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: zmiany Uchwały nr 380/VIII/2016/2017 Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu w sprawie wyznaczenia promotora oraz rezygnacji z promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Anety Filpiak
 • Uchwała nr 86/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: zmiany promotora i promotora pomocniczego  w przewodzie doktorskim Pani lek. Joanny Śliwki
 • Uchwała nr 87/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Andrzeja Berszakiewicza
 • Uchwała nr 88/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (angiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Andrzeja Berszakiewicza
 • Uchwała nr 89/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Andrzeja Berszakiewicza
 • Uchwała nr 90/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. dent. Bartosza Moslera
 • Uchwała nr 91/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. dent. Bartosza Moslera
 • Uchwała nr 92/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. dent. Bartosza Moslera
 • Uchwała nr 93/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr farm. Doroty Chyry-Jach
 • Uchwała nr 94/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (biochemia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr farm. Doroty Chyry-Jach
 • Uchwała nr 95/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr farm. Doroty Chyry-Jach
 • Uchwała nr 96/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Jacka Wawrzynka
 • Uchwała nr 97/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (medycyna ratunkowa), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Jacka Wawrzynka
 • Uchwała nr 98/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Jacka Wawrzynka
 • Uchwała nr 99/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Justyny Wawrzynek
 • Uchwała nr 100/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (anestezjologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Justyny Wawrzynek
 • Uchwała nr 101/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Justyny Wawrzynek
 • Uchwała nr 102/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Krzysztofa Plesińskiego
 • Uchwała nr 103/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (hipertensjologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Krzysztofa Plesińskiego
 • Uchwała nr 104/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Krzysztofa Plesińskiego
 • Uchwała nr 105/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Łukasza Woźnego
 • Uchwała nr 106/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (interna), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Łukasza Woźnego
 • Uchwała nr 107/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Łukasza Woźnego
 • Uchwała nr 108/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. dent. Marcina Kotowskiego
 • Uchwała nr 109/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. dent. Marcina Kotowskiego
 • Uchwała nr 110/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. dent. Marcina Kotowskiego
 • Uchwała nr 111/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Marka Jąkalskiego
 • Uchwała nr 112/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (alergologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Marka Jąkalskiego
 • Uchwała nr 113/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Marka Jąkalskiego
 • Uchwała nr 114/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Mateusza Rydla
 • Uchwała nr 115/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Mateusza Rydla
 • Uchwała nr 116/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Mateusza Rydla
 • Uchwała nr 117/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Tomasza Skowerskiego
 • Uchwała nr 118/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Tomasza Skowerskiego
 • Uchwała nr 119/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Tomasza Skowerskiego
 • Uchwała nr 120/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Wiktora Skowrona
 • Uchwała nr 121/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Wiktora Skowrona
 • Uchwała nr 122/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Wiktora Skowrona
 • Uchwała nr 123/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Joanny Śliwki
 • Uchwała nr 124/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiochirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Joanny Śliwki
 • Uchwała nr 125/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Joanny Śliwki
 • Uchwała nr 126/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anety Filipiak
 • Uchwała nr 127/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (toksykologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Anety Filipiak
 • Uchwała nr 128/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anety Filipiak
 • Uchwała nr 129/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Elżbiety Morawiec-Szymonik
 • Uchwała nr 130/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Elżbiety Morawiec-Szymonik
 • Uchwała nr 131/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Elżbiety Morawiec-Szymonik
 • Uchwała nr 132/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Anety Desperak
 • Uchwała nr 133/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anety Desperak
 • Uchwała nr 134/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anety Desperak
 • Uchwała nr 135/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Pierzyny-Świtały
 • Uchwała nr 136/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (diagnostyka laboratoryjna), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Pierzyny-Świtały
 • Uchwała nr 137/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Pierzyny-Świtały