Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 15.03.2024 r.

Nr uchwały data w sprawie
49/2024 15.03.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Romanowi Brzósce
50/2024 15.03.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Hannie Kwiendacz
51/2024 15.03.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Paulinie Borkowskiej
52/2024 15.03.2024 r. umorzenia przewodu doktorskiego mgr Joanny Soli
53/2024 15.03.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Annie Wąsowskiej
54/2024 15.03.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Muzykowi
55/2024 15.03.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Michała Rakocy
56/2024 15.03.2024 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Anny Wąsowskiej
57/2024 15.03.2024 r. zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora, promotora pomocniczego oraz recenzentów lek. Seweryna Nowaka
58/2024 15.03.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Barbarze Kalańskiej-Łukasik
59/2024 15.03.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Damianowi Skrabace
60/2024 15.03.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Annie Targosz
61/2024 15.03.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Długosz-Karbowskiej
62/2024 15.03.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Małgorzaty Poręby
63/2024 15.03.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Anny Knapik
64/2024 15.03.2024 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Anny Targosz
65/2024 15.03.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. dent. Agnieszki Biskupek-Wanot
66/2024 15.03.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Michała Sosny