Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 15.12.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
494/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Wojciechowi Walasowi
495/2022 15.12.2022 powołania KH w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Panu dr Damianowi Hudziakowi
496/2022 15.12.2022 powołania KH w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Panu dr Grzegorzowi Kudeli
497/2022 15.12.2022 powołania KH w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Pani dr Izabelli Karskiej-Baście
498/2022 15.12.2022 powołania KH w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Panu dr Michałowi Stasiowskiemu
499/2022 15.12.2022 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Rafała Skowronka
500/2022 15.12.2022 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Agnieszki Kotalczyk
501/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Janowi Kłysiowi
502/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Witoldowi Miecznikowskiemu
503/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. stom. Jarosławowi Bieńkowi
504/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. stom. Zbigniewowi Puszczewiczowi
505/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Karolinie Kubis
506/2022 15.12.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny Marcak
507/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Karolinie Filipczyk
508/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Gniewkowi Więckiewiczowi
509/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Justynie Czubilińskiej-Ładzie
510/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Natalii Kaszubie
511/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Grzegorzowi Jakubiakowi
512/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Mateuszowi Marcinkowi
513/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Maciejowi Urlikowi
514/2022 15.12.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. i n. o zdr. Karoliny Filipczyk
515/2022 15.12.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. i n. o zdr. Gniewka Więckiewicza
516/2022 15.12.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. i n. o zdr. Justyny Czubilińśkiej-Łady
517/2022 15.12.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. i n. o zdr. Grzegorza Jakubiaka
518/2022 15.12.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. i n. o zdr. Macieja Urlika
519/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Marczak-Hałupce
520/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Piekarskiej-Bugiel
521/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Klaudii Gieszczyk-Strózik
522/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Anecie Piwowarczyk-Nowak
523/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Bekier- Żelawskiej
524/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Honisz
525/2022 15.12.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Romana Wojnara
526/2022 15.12.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Mateusza Chapuły
527/2022 15.12.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Klaudii Gieszczyk-Strózik
528/2022 15.12.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Anety Piwowarczyk-Nowak
529/2022 15.12.2022 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Piotra Szenka
530/2022 15.12.2022 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chirurgia ogólna), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny)w przewodzie doktorskim lek. Piotra Szenka
531/2022 15.12.2022 zmiany Uchwały Nr 4/7/15/2018/2019 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej lek. Patrycji Rzepki-Wrony
532/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Karolinie Stępień
533/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Pawłowskiemu
534/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Jolancie Pol-Romik
535/2022 15.12.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny Cybulskiej
536/2022 15.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Kamilowi Kiełbasińskiemu
537/2022 15.12.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Władysława Gawła
538/2022 15.12.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Kamila Kiełbasińskiego
539/2022 15.12.2022 zatwierdzenia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2023 prace realizowane przez pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki medyczne
540/2022 15.12.2022 zatwierdzenia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2023 prace realizowane przez młodych naukowców w dyscyplinie nauki medyczne
541/2022 15.12.2022 zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych oraz prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodych naukowców