Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 17.12.2021 r.

Nr uchwały data w sprawie
563/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Agnieszce Mizi-Malarz 
564/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Witoldowi Strebowi 
565/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Kariny Badury-Brzozy 
566/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Przemysława Pękali 
567/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr. Szymona Skoczyńskiego 
568/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Izabeli Dudy 
569/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Sylwii Dzięgielewskiej-Gęsiak 
570/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Piotra Chodóra 
571/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Agnieszki Fischer
572/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Katarzyny Mocny-Pachońskiej 
573/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Piotra Buchty 
574/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Katarzyny Steinhof-Radwańskiej 
575/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Moniki Kozieł-Siołkowskiej 
576/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Renaty Suchanek-Raif 
577/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Agnieszki Wiatr
578/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 417/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Jarosława Paska 
579/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Łukaszowi Siedleckiemu 
580/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk  o  zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dominice Dudzie-Pyszny 
581/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk    o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Damianowi Niedzielskiemu
582/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Markowi Lubeckiemu 
583/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Michałowi Wasiakowi 
584/2021 17.12.2021  Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. stom. Iwonie Malarz
585/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Magdalenie Twardoch-Pyce 
586/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Mari Adamczyk 
587/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Łukasza Kunerta
588/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Jarosława Maczucha
589/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Jarosława Maczucha
590/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (radiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Jarosława Maczucha
591/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Tadeusza Bolda
592/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Tadeusza Bolda
593/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ortopedia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Tadeusza Bolda
594/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Zbigniewa Łuckiego 
595/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Zbigniewa Łuckiego
596/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Zbigniewa Łuckiego 
597/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Macieja Owczarka 
598/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Macieja Owczarka 
599/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (neurologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Macieja Owczarka 
600/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Pyrkosz 
601/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Pyrkosz 
602/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (alergologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Pyrkosz 
603/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Krzysztofa Walczaka 
604/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Krzysztofa Walczaka 
605/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (alergologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Krzysztofa Walczaka
606/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. Piotra Palaczyńskiego
607/2021 17.12.2021  Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcinowi Popkowi
608/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Kaizer-Będkowskiej
609/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Barbarze Adamus-Sibik
610/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Szczegielniak 
611/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcinowi Wicie 
612/2021 17.12.2021  Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Michałowi Szczepańskiemu
613/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Adama Lewińskiego 
614/2021 17.12.2021  Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marii Humeniuk-Arasiewicz 
615/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kabały 
616/2021 17.12.2021  Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Małgorzaty Cichoń
617/2021 17.12.2021   Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Agnieszki Fus-Kujawy
618/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Marcina Wity 
619/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich ( zmiana składów komisji )
620/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o   zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Polanowskiej
621/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o   zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Arkadiuszowi Stęposzowi
622/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Magdalenie Wojdas 
623/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. stom. Magdaleny Rogal.
624/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych oraz    prac naukowo-badawczych doktorantów oraz młodych naukowców
625/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego oraz finansowego pracy naukowo-badawczej nr PCN-2-K38/D/9/N pn. „Ocena stężeń omentyny i rezystyny we krwi chorych na łuszczycę zwykłą”, której Wykonawcą jest Pani lek. Katarzyna Adamczyk-Sitko                                
626/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego oraz finansowego pracy naukowo-badawczej nr PCN-2-K54/D/9/N pn. „Występowanie celiakii w populacji hospitalizowanych pacjentów geriatrycznych poddawanych panendoskopii”, której Wykonawcą jest Pani lek. Barbara Maślanka-Seiffert.
627/2021 17.12.2021 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego oraz finansowego pracy naukowo-badawczej nr PCN-1-036/N/0/K pn. „Zaawansowane techniki obrazowania MR w diagnostyce otępienia”, której Wykonawcą jest Pan dr n.med. Bartłomiej Stasiów