Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 19.05.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
171/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Beacie Miaśkiewicz
172/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Annie Wawrzyk
173/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Monice Pizon
174/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Izabelli Karskiej-Baście
175/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Grzegorzowi Kudeli
176/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Damianowi Hudziakowi
177/2023 19.05.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Macieja Hajdugi
178/2023 19.05.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Agnieszki Batko-Szwaczki
179/2023 19.05.2023 r. zmiany Uchwały Nr 75/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Marcina Basiaka
180/2023 19.05.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Edyty Olakowskiej
181/2023 19.05.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Bartłomieja Burzyńskiego
182/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Aleksandrze Żerdzińskiej
183/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Przybylskiej-Siedleckiej
184/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr biol., lek. Annie Kwiecień
185/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Mirosławowi Dolińskiemu
186/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Sebastianowi Smerdzińskiemu
187/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. dent. Marcina Riegla
188/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Katarzyny Pigoń
189/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Piotra Palaczyńskiego
190/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Mariusza Sołtysika
191/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Andrzeja Kozłowskiego
192/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. dent. Anny Krzysztoforskiej
193/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Marcina Kaczmarczyka
194/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Anny Szelki-Urbańczyk
195/2023 19.05.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Sebastiana Smerdzińskiego
196/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Jakubowi Poloczkowi
197/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr inż. Patrycji Strączyńskiej
198/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. dent. Karoliny Jones
199/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Natalii Zięby
200/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr Michaliny Knapik
201/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Roberta Mazura
202/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr Sylwii Pyrtek
203/2023 19.05.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Jakuba Poloczka
204/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dariusza Mościckiego
205/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Aleksandry Kozieł
206/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcina Jaworskiego
207/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Olimpii Zajdel-Cwynar
208/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Katarzyny Morawiec-Cieślar
209/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Grzegorza Zalewskiego
210/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Anny Springwald-Smolec
211/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr inż. Patrycji Wieczorek
212/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Patrycji Rzepki-Wrony
213/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie publicznej obrony rozprawy doktorskiej
w języku angielskim lek. wet. Carlosa Alberto Fernandeza Ceballos
214/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Estery Skudrzyk
215/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Miłosza Zbroszczyka
216/2023 19.05.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Marcina Jaworskiego
217/2023 19.05.2023 r. zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 18 kwietnia 2019 r. Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego, wyboru promotora oraz recenzentów lek. Urszuli Uchwat
218/2023 19.05.2023 r. zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji)
219/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr inż. Robertowi Sobocie
220/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Patrycji Kaczmarek
221/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Michałowi Kosowskiemu
222/2023 19.05.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Michałowi Kosowskiemu
223/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Magdy Roleder-Dylewskiej
224/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Radosława Kurzelowskiego
225/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Karoliny Kukawskiej-Sysio
226/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Magdaleny Woch-Trojanowskiej
227/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Katarzyny Legierskiej
228/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Mikołajowi Musiałowi
229/2023 19.05.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Wilkosz-Musiał
230/2023 19.05.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Łukasza Wiktora
231/2023 19.05.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Mikołaja Musiała
232/2023 19.05.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Katarzynie Wilkosz-Musiał