Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 19.06.2020 r.:

 • Uchwała Nr 341/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Agnieszce Neumann–Podczaskiej
 • Uchwała Nr 342/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Marcina Życzkowskiego
 • Uchwała Nr 343/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Katarzyny Krysik
 • Uchwała Nr 344/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Wojciecha Smółki
 • Uchwała Nr 345/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Andrzeja Murasa
 • Uchwała Nr 346/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Wyskidzie
 • Uchwała Nr 347/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Ryszardowi Sordylowi
 • Uchwała Nr 348/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Błażeja Kusza
 • Uchwała Nr 349/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Piotra Olszówki
 • Uchwała Nr 350/2020 w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego lek. Barbary Hadryś.
 • Uchwała Nr 351/2020 w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich
 • Uchwała Nr 352/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Roberta Kulhawika
 • Uchwała Nr 353/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Roberta Kulhawika
 • Uchwała Nr 354/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ginekologia i położnictwo), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Roberta Kulhawika
 • Uchwała Nr 355/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Edycie Chlaście-Twardzik
 • Uchwała Nr 356/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Mikołajowi Pietrzakowi
 • Uchwała Nr 357/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcie Palidze
 • Uchwała Nr 358/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Rafałowi Bablokowi
 • Uchwała Nr 359/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. dent. Katarzyny Janowskiej-Bogacz
 • Uchwała Nr 360/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. dent. Katarzyny Janowskiej-Bogacz
 • Uchwała Nr 361/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. dent. Katarzyny Janowskiej-Bogacz
 • Uchwała Nr 362/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Andrzeja Kozłowskiego
 • Uchwała Nr 363/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Andrzeja Kozłowskiego
 • Uchwała Nr 364/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Andrzeja Kozłowskiego
 • Uchwała Nr 365/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Joanny Leszczyńskiej-Oleś
 • Uchwała Nr 366/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Joanny Leszczyńskiej-Oleś
 • Uchwała Nr 367/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (laryngologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Joanny Leszczyńskiej-Oleś
 • Uchwała Nr 368/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Damiana Piotrowskiego
 • Uchwała Nr 369/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Damiana Piotrowskiego
 • Uchwała Nr 370/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (hepatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Damiana Piotrowskiego
 • Uchwała Nr 371/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Raźnikiewicz
 • Uchwała Nr 372/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Raźnikiewicz
 • Uchwała Nr 373/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chirurgia dziecięca), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Raźnikiewicz
 • Uchwała Nr 374/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Bogdana Szymali
 • Uchwała Nr 375/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ginekologia) w przewodzie doktorskim lek. Bogdana Szymali
 • Uchwała Nr 376/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Grzegorza Wagnera
 • Uchwała Nr 377/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Grzegorza Wagnera
 • Uchwała Nr 378/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (urologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Grzegorza Wagnera
 • Uchwała Nr 379/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. stom. Jarosława Bieńka
 • Uchwała Nr 380/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. stom. Jarosława Bieńka
 • Uchwała Nr 381/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (mikrobiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. stom. Jarosława Bieńka
 • Uchwała Nr 382/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pawła Dębskiego
 • Uchwała Nr 383/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Pawła Dębskiego
 • Uchwała Nr 384/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (zdrowie publiczne) i dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim mgr Pawła Dębskiego
 • Uchwała Nr 385/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Macieja Domino
 • Uchwała Nr 386/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (immunologia) w przewodzie doktorskim mgr Macieja Domino
 • Uchwała Nr 387/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Marty Gamrot-Wrzoł
 • Uchwała Nr 388/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Marty Gamrot-Wrzoł
 • Uchwała Nr 389/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (otorynolaryngologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Marty Gamrot-Wrzoł
 • Uchwała Nr 390/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Łukasza Kunerta
 • Uchwała Nr 391/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Łukasza Kunerta
 • Uchwała Nr 392/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (psychiatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język niemiecki) w przewodzie doktorskim lek. Łukasza Kunerta
 • Uchwała Nr 393/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. stom. Iwony Malarz
 • Uchwała Nr 394/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. stom. Iwony Malarz
 • Uchwała Nr 395/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia) i dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) lek. stom. Iwony Malarz
 • Uchwała Nr 396/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. stom. Magdaleny Orczykowskiej
 • Uchwała Nr 397/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. stom. Magdaleny Orczykowskiej
 • Uchwała Nr 398/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. stom. Magdaleny Orczykowskiej
 • Uchwała Nr 399/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Andrzeja Berszakiewicza
 • Uchwała Nr 400/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. dent. Marcina Kotowskiego
 • Uchwała Nr 401/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Katarzyny Marteli-Tomaszek
 • Uchwała Nr 402/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Anity Oleś-Krykowskiej
 • Uchwała Nr 403/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Mateusza Rydla
 • Uchwała Nr 404/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Dominiki Sadowskiej
 • Uchwała Nr 405/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Wiktora Skowrona
 • Uchwała Nr 406/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Małgorzaty Starzewskiej-Ferreira
 • Uchwała Nr 407/2020 w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego lek. Aleksandry Sitko-Sauchy
 • Uchwała Nr 408/2020 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Edyty Chlasty-Twardzik
 • Uchwała Nr 409/2020 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Marty Paligi
 • Uchwała Nr 410/2020 w sprawie: zmiany Uchwały nr 39/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Zieleźnik-Gandorskiej
 • Uchwała Nr 411/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Jakuba Wąsika
 • Uchwała Nr 412/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. dent. Ewy Białożyt
 • Uchwała Nr 413/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Elizy Gancarczyk-Urlik
 • Uchwała Nr 414/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. stom. Magdaleny Jaroszuk-Rogal
 • Uchwała Nr 415/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. stom. Magdaleny Jaroszuk-Rogal,
 • Uchwała Nr 416/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. stom. Magdaleny Jaroszuk-Rogal