Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 19.11.2021 r.

Nr uchwały data w sprawie
538/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Sabinie Więcek 
539/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie nadanie stopnia doktora habilitowanego panu dr n. med. Przemysławowi Puzowi 
540/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Chrobak-Kasprzyk 
541/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Tomaszowi Pryzwanowi 
542/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Chrabańskiej 
543/2021 19.11.2021  Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Pawłowi Jonczykowi 
544/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny Twardoch-Pyki 
545/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Michała Wasiaka 
546/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marka Lubeckiego 
547/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. stom. Iwony Malarz  
548/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Damiana Niedzielskiego 
549/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Edycie Rembiesie-Jarosińskiej 
550/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Agnieszce Fus-Kujawie 
551/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Kapicy 
552/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Jadczyk-Sorek 
553/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Sylwii Dudzicz-Gojowy 
554/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich 
555/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej  dr Anny Niesłuchowskiej-Hoxha
556/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Bogusławowi Żegleniowi 
557/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: w sprawie: zmiany Uchwały Nr 052/16/17 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 20.10.2016 r. z późn. zm. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Adama Pudełko
558/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2022 prace realizowane przez pracowników w dyscyplinie nauki medyczne
559/2021 19.11.2021  Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2022 prace realizowane przez młodych naukowców w dyscyplinie nauki medyczne
560/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych młodych naukowców ujętych w Planie badań na rok 2021 w dyscyplinie nauki medyczne
561/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych pracowników ujętych w Planie badań na rok 2021 w dyscyplinie nauki medyczne
562/2021 19.11.2021 Uchwała w sprawie: opisów wpływów w ramach III kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej dyscypliny nauki medyczne za lata 2017-2021