Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 20.04.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
140/2023 20.04.2023 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Pawłowi Rajwie
141/2023 20.04.2023 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Andrzeja Lorka
142/2023 20.04.2023 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Magdaleny Hartman-Petryckiej
143/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Sebastiana Smerdzińskiego
144/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Mirosława Dolińskiego
145/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anety Desperak
146/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Pluty
147/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anety Ociessy
148/2023 20.04.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Annie Nowak-Wachol
149/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Masierek
150/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Góry
151/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Moniki Czai-Ziółkowskiej
152/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny Potempy-Jeziorowskiej
153/2023 20.04.2023 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Anny Nowak-Wachol
154/2023 20.04.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Miłoszowi Gołysznemu
155/2023 20.04.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcinowi Borowskiemu
156/2023 20.04.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Adrianie Stryczyńskiej-Mirosze
157/2023 20.04.2023 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr. n. med. Miłosza Gołysznego
158/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marcina Jaworskiego
159/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Dariusza Mościckiego
160/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Kozieł
161/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Piotra Szenka
162/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Julii Janiszewskiej-Salamon
163/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anety Kruszec-Żytniewskiej
164/2023 20.04.2023 zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich ( zmiana składów komisji )
165/2023 20.04.2023 zmiany Uchwały Nr 3/8/4/2018/2019 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego, wyboru promotora oraz recenzentów lek. Agnieszki Pardały
166/2023 20.04.2023 umorzenia przewodu doktorskiego lek. Justyny Gawryluk
167/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marceli Przyłudzkiej
168/2023 20.04.2023 zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Radosz
169/2023 20.04.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Bartoszowi Molasy
170/2023 20.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr biol., lek. Anny Kwiecień