Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 20.05.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
178/2022 20.05.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Przemysławowi Pękali 
179/2022 20.05.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Przemysławowi Nowakowskiemu 
180/2022 20.05.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Izabeli Dudzie 
181/2022 20.05.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Sylwii Dzięgielewskiej-Gęsiak
182/2022 20.05.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Ryszardowi Tomaszewskiemu 
183/2022 20.05.2022 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Macieja Krupińskiego 
184/2022 20.05.2022 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Rafała Wiencha 
185/2022 20.05.2022 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr n. med. Agnieszki Janion-Sadowskiej 
186/2022 20.05.2022 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr n. med. Beaty Jabłońskiej 
187/2022 20.05.2022 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Pawła Rajwy 
188/2022 20.05.2022 zmiany Uchwały Nr 90/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego      Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Katarzyny Mocny-Pachońskiej 
189/2022 20.05.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Strobie-Żelek
190/2022 20.05.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek., lek. stom. Zbigniewowi Szlachecie
191/2022 20.05.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Pawłowi Krzemieniowi
192/2022 20.05.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Saran 
193/2022 20.05.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Martyny Fronczek 
194/2022 20.05.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny Wszołek 
195/2022 20.05.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Wojciecha Milejskiego 
196/2022 20.05.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Jacka Wawrzynka 
197/2022 20.05.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Jakuba Gumprechta 
198/2022 20.05.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Pawła Krzemienia 
199/2022 20.05.2022 umorzenia przewodu doktorskiego lek. Piotra Wróblewskiego
200/2022 20.05.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Mateuszowi Adamczykowi 
201/2022 20.05.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Davorowi Mucicowi, MD 
202/2022 20.05.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Piotra Kwiatkowskiego
203/2022 20.05.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Lejawy
204/2022 20.05.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Leny Cichoń
205/2022 20.05.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Bonczar-Warchoł
206/2022 20.05.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Michała Pońskiego 
207/2022 20.05.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Lecha Sedlaka 
208/2022 20.05.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Martyny Piotrowskiej
209/2022 20.05.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Rafała Staszkiewicza
210/2022 20.05.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Krzysztofa Marii Wilczyńskiego
211/2022 20.05.2022 zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich ( zmiana składów komisji 
212/2022 20.05.2022 zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej lek. Justyny Kramzy
213/2022 20.05.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu   w dyscyplinie nauki medyczne lek. Mateuszowi Winderowi 
214/2022 20.05.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej   lek. Moniki Niewiem 
215/2022 20.05.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk   o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Mateusza Windery
216/2022 20.05.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Ewie Banaś