Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 21.06.2024 r.

Nr uchwały data w sprawie
122/2024 21.06.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Robertowi Kubinie
123/2024 21.06.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Kamilowi Barańskiemu
124/2024 21.06.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr. Jackowi Wilczkowi
125/2024 21.06.2024 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Marleny Brzozowej-Zasady
126/2024 21.06.2024 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Tomasza Stołtnego
127/2024 21.06.2024 r. zmiany Uchwały Nr 70/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Anny Stoleckiej-Warzechy
128/2024 21.06.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Grzegorzowi Rempedze
129/2024 21.06.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Michałowi Kepińskiemu
130/2024 21.06.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr, lek. dent. Sylwii Bulandzie
131/2024 21.06.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Marcinowi Olkowi
132/2024 21.06.2024 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Marcina Olka
133/2024 21.06.2024 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Sylwii Bulandy
134/2024 21.06.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Patrykowi Kulińskiemu
135/2024 21.06.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Buczyńskiej
136/2024 21.06.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Szymona Ładzińskiego
137/2024 21.06.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Ewelinie Stawickiej-Ociepce
138/2024 21.06.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Jackowi Zeckeiowi