Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 21.12.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
513/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Katarzynie Miśkiewicz-Orczyk
514/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Tomaszowi Jadczykowi
515/2023 21.12.2023 r. zmiany Uchwały Nr 435/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 października 2023 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Romana Brzóski
516/2023 21.12.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Artura Milnerowicza
517/2023 21.12.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Mateusza Grajka
518/2023 21.12.2023 r. umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Pawła Doliboga
519/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Lesi Rozłuckiej
520/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Joannie Smolarczyk
521/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Pawłowi Warmusowi
522/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Jackowi Zostawie
523/2023 21.12.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. dent. Wiktorii Wierzby
524/2023 21.12.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Dominiki Szkodny
525/2023 21.12.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Joanny Smolarczyk
526/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Grzegorzowi Cholewińskiemu
527/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Skowronek
528/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Kamili Szelidze
529/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dominice Tobolskiej-Lorek
530/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Elżbiecie Foryś
531/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Pardale
532/2023 21.12.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Kamili Szeligi
533/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Annie Pacwie
534/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Wiórek
535/2023 21.12.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Paulinie Majek
536/2023 21.12.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Anny Pacwy
537/2023 21.12.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Agnieszki Wiórek
538/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Iwony Czech
539/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Tomaszowi Oleksemu
540/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Pawłowi Skorusowi
541/2023 21.12.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Adrianny Spałek
542/2023 21.12.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Jackowi Zimochowi
543/2023 21.12.2023 r. zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych oraz prac badawczych realizowanych przez młodych naukowców
544/2023 21.12.2023 r. wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego oraz finansowego pracy badawczej nr PCN-1-144/K/2/I pn. „Modelowanie zależności przyczynowo
-skutkowych w epidemiologii środowiskowej”, której Wykonawcą jest prof. dr hab. n. med. Jan Zejda
545/2023 21.12.2023 r. wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego oraz finansowego pracy badawczej nr: PCN-1-238/N/2/K pn. „Wpływ wariantów mutacji genu HFE
na gospodarkę żelazową oraz przeżycie u chorych z zespołami mielodysplastycznymi (MDS)”, której Wykonawcą jest dr n.med. Katarzyna Wiśniewska-Piąty
546/2023 21.12.2023 r. wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego oraz finansowego pracy badawczej nr PCN-1-214/K/2/K pn. „Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego w moczu osób chorych na cukrzycę typu 2 i przewlekłą chorobę nerek stosujących inhibitory SGLT2”, której Wykonawcą jest dr hab. n. med. Katarzyna Nabrdalik, prof. SUM
547/2023 21.12.2023 r. wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego oraz finansowego pracy badawczej nr PCN-1-139/N/0/K pn. „Alergie na metale jako czynnik ryzyka zwężenia w obrębie stentów kierunkowych stosowanych w leczeniu tętniaków tętnicy szyjnej wewnętrznej”, której Wykonawcą jest prof. dr hab. n. med. Adam Rudnik