Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 22.01.2021 r.

 • Uchwała Nr 1/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Macieja Wybrańca
 • Uchwała Nr 2/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Adama Janasa
 • Uchwała Nr 3/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Krzysztofa Dyrbusia
 • Uchwała Nr 4/2021 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Aleksandry Damasiewicz-Bodzek
 • Uchwała Nr 5/2021 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Aleksandry Niteckiej-Buchty
 • Uchwała Nr 6/2021 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Adama Wylęgały
 • Uchwała Nr 7/2021 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Bronisławy Skrzep-Poloczek
 • Uchwała Nr 8/2021 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Iwony Woźniak-Skowerskiej
 • Uchwała Nr 9/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Joannie Polczyk
 • Uchwała Nr 10/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Krzysztofowi Plesińskiemu
 • Uchwała Nr 11/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Szarneckiej-Sojdzie
 • Uchwała Nr 12/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Maciejowi Domino
 • Uchwała Nr 13/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Bogdanowi Szymali
 • Uchwała Nr 14/2021 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Grzegorza Wagnera
 • Uchwała Nr 15/2021 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Piotra Rydla
 • Uchwała Nr 16/2021 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. stom. Magdaleny Orczykowskiej
 • Uchwała Nr 17/2021 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Anny Filareckiej
 • Uchwała Nr 18/2021 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Ewy Gawełek
 • Uchwała Nr 19/2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Izabeli Szumery
 • Uchwała Nr 20/2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Izabeli Szumery
 • Uchwała Nr 21/2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (anestezjologia i intensywna terapia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Izabeli Szumery
 • Uchwała Nr 22/2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Łukasza Siedleckiego
 • Uchwała Nr 23/2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Łukasza Siedleckiego
 • Uchwała Nr 24/2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Łukasza Siedleckiego
 • Uchwała Nr 25/2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Stanisława Orzechowskiego
 • Uchwała Nr 26/2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Stanisława Orzechowskiego
 • Uchwała Nr 27/2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pulmonologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Stanisława Orzechowskiego
 • Uchwała Nr 28/2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Tomasza Horzelskiego
 • Uchwała Nr 29/2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie lek. Tomasza Horzelskiego
 • Uchwała Nr 30/2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ginekologia i położnictwo), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Tomasza Horzelskiego
 • Uchwała Nr 31/2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. dent. Hanny Frelich-Truchel
 • Uchwała Nr 32/2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie lek. dent. Hanny Frelich-Truchel
 • Uchwała Nr 33/2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. dent. Hanny Frelich-Truchel
 • Uchwała Nr 34/2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Marka Grochli
 • Uchwała Nr 35/2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie lek. Marka Grochli
 • Uchwała Nr 36/2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (anestezjologia i intensywna terapia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Marka Grochli
 • Uchwała Nr 37/2021 w sprawie: zmiany Uchwał Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich
 • Uchwała Nr 38/2021 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Krzysztofa Plesińskiego.
 • Uchwała Nr 39/2021 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Anny Szarneckiej-Sojdy.
 • Uchwała Nr 40/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Przytule-Kandzi
 • Uchwała Nr 41/2021 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Ewy Cedrych
 • Uchwała Nr 42/2021 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Piotra Fuchs
 • Uchwała Nr 43/2021 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Pawła Cześniewicza
 • Uchwała Nr 44/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/8/43/2018/2019 z dnia 18.04.2019 r. Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wszczęcia przewodu na stopień doktora nauk medycznych, wyboru promotora oraz recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Jolanty Grabowskiej-Markowskiej
 • Uchwała Nr 45/2021 w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich
 • Uchwała Nr 46/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/9/1/2016/2017 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz „Komisji doktorskiej” do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej lek. Marty Samborskiej (wykreślenie egz. z języka nowożytnego – certyfikat)
 • Uchwała Nr 47/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/8/12/2018/2019 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz „Komisji doktorskiej” do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej lek. Jakuba Sazanow-Lubelskiego (wykreślenie egz. z języka nowożytnego – certyfikat)
 • Uchwała Nr 48/2021 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 351/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: zmian uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich
 • Uchwała Nr 49/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk medycznych lek. Annie Szajerskiej-Kurasiewicz
 • Uchwała Nr 50/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk medycznych lek. Kamilowi Bochynkowi
 • Uchwała Nr 51/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk medycznych lek. Robertowi Świderskiemu
 • Uchwała Nr 52/2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Michała Majewskiego
 • Uchwała Nr 53/2021 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 405/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Michała Majewskiego
 • Uchwała Nr 54/2021 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 406/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna w zakresie dyscypliny podstawowej – choroby wewnętrzne w przewodzie doktorskim lek. Michała Majewskiego
 • Uchwała Nr 55/2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny dodatkowej (zdrowie publiczne), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Michała Majewskiego
 • Uchwała Nr 56/2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. dent. Karoliny Wróbel-Szostak
 • Uchwała Nr 57/2021 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 188/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna w zakresie dyscypliny podstawowej – zdrowie publiczne w przewodzie doktorskim lek. dent. Karoliny Wróbel-Szostak
 • Uchwała Nr 58/2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Rafała Gardasa
 • Uchwała Nr 59/2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Rafała Gardasa
 • Uchwała Nr 60/2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Rafała Gardasa
 • Uchwała Nr 61/2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Dawida Serafina
 • Uchwała Nr 62/2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (położnictwo i ginekologia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Dawida Serafina
 • Uchwała Nr 63/2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Dawida Serafina