Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 22.02.2024 r.

Nr uchwały data w sprawie
29/2024 22.02.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Hannie Moczulskiej
30/2024 22.02.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Bartłomiejowi Burzyńskiemu
31/2024 22.02.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Anicie Stanjek-Cichorackiej
32/2024 22.02.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Bartoszowi Miziołkowi
33/2024 22.02.2024 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Anny Bieleckiej-Wajdman
34/2024 22.02.2024 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Roberta Kubiny
35/2024 22.02.2024 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Mateusza Grajka
36/2024 22.02.2024 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr. Artura Milnerowicza
37/2024 22.02.2024 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Anny Kopińskiej
38/2024 22.02.2024 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Anny Stoleckiej-Warzechy
39/2024 22.02.2024 r. umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Anny Pogorzelskiej-Antkowiak
40/2024 22.02.2024 r. zmiany Uchwały Nr 470/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Małgorzaty Kowalczyk
41/2024 22.02.2024 r. zmiany Uchwały Nr 468/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Kamila Barańskiego
42/2024 22.02.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marty Nowak-Wąs
43/2024 22.02.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Kingi Mordeckiej-Chamery
44/2024 22.02.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marka Jędrzejka
45/2024 22.02.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Adriannie Spałek
46/2024 22.02.2024 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Adrianny Spałek
47/2024 22.02.2024 r. zmiany Uchwały Nr 253/18/19 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 13.06.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia publicznej obrony na stopień doktora nauk medycznych lek. Janowi Siwiec
48/2024 22.02.2024 r. zmiany Uchwały Nr 320/18/19 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 11.07.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia publicznej obrony na stopień doktora nauk medycznych mgr Bartłomieja Skowronka