Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 22.04.2021 r.

212/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Wojciechowi Smółce 
213/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Adamowi Wylęgale 
214/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Adama Janas 
215/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Krzysztofa Dyrbusia 
216/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Jacka Niedzieli 
217/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Grzegorza Ziółkowskiego
218/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Jarosława Paska 
219/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Iwony Woźniak-Skowerskiej
220/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Hannie Frelich-Truchel  
221/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Monice Białkowskiej 
222/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Elżbiecie Wojtynek  
223/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Janusza Doli 
224/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Kazimierczak-Kabzińskiej 
225/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Witolda Gerbera 
226/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Ireneusza Ryszkiela 
227/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Darii Witkowskiej 
228/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marty Kalety-Richter 
229/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Artura Borowskiego
230/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Pryzwana 
231/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Pryzwana 
232/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (alergologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Pryzwana 
233/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Michała Wasiaka 
234/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Michała Wasiaka 
235/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Michała Wasiaka 
236/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Elżbiety Wojtynek.
237/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Pawłowi Cześniewiczowi
238/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dorocie Milewskiej-Wróbel
239/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Kajetanowi Łątce
240/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznychi nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcie Samborskiej
241/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Aleksandrze Szybist
242/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Anecie Grabowskiej-Popek
243/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Barbarze Przybył
244/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny Adamczyk-Frystackiej 
245/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Kulig 
246/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiejlek. Jolanty Grabowskiej-Markowskiej 
247/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Doroty Milewskiej-Wróbel
248/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji)
249/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Grzegorza Jarosińskiego 
250/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Moniki Augustyn  
251/2021 2021-04-22 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Michała Nycza  
252/2021 2021-04-22 Uchwałą w sprawie: zmiany Uchwały Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Nr 594/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (położnictwo), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Dominki Hudziak