Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 22.04.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
40/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Tomaszowi Sawczynowi 
41/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Krzysztofowi Dyrbusiowi 
42/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Macieja Krupińskiego 
43/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Rafała Wiencha
44/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 503/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Marka Asmana 
45/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Maciejowi Brzęczkowi
46/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Annie Babczyńskiej-Staszewskiej
47/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Oldze Branickiej
48/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Sabiny Kostorz-Nosal
49/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. stom. Magdaleny Rogal 
50/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Justyny Wawrzynek 
51/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Moniki Wideł 
52/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 215/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Lindy Litwin
53/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Olgi Branickiej
54/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek Marcina Gawlity 
55/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Michała Słoty 
56/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Małgorzaty Fischer 
57/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Bełz 
58/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Anecie Michalik-Jakubek 
59/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dawidowi Szumilasowi 
60/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Aleksandrze Barabasz-Gembczyk
61/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Zioły 
62/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Piotra Gizy
63/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich ( zmiana składów komisji )
64/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany tematu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. Barbary Kściuk
65/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany tematu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. Krzysztofa Marii Wilczyńskiego
66/2022 03.03.2022  Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/1/8/2018/2019 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora oraz recenzentów lek. Krzysztofa Marii Wilczyńskiego
67/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/8/53/2018/2019 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora oraz recenzentów lek. Beaty Dubiel-Braszczok 
68/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/2/1/2018/2019 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora oraz recenzentów lek. Katarzyny Piekarskiej-Bugiel
69/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej lek. Leny Cichoń
70/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marzeny Jaworskiej
71/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Dawida Serafina 
72/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Gregor 
73/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Beacie Jarczewskiej-Głośnickiej
74/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Białce-Kosiec 
75/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiuw dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Cogiel
76/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Krzysztofowi Wilczyńskiemu
77/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Piotra Gibały
78/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Piotra Gibały
79/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ginekologia i położnictwo), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Piotra Gibały
80/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Jolanty Pol-Romik
81/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Jolanty Pol-Romik
82/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Jolanty Pol-Romik.
83/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Zarębie 
84/2022 03.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Adamowi Pudełko
85/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Piotrowi Bodzkowi 
86/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Jackowi Niedzieli 
87/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. przyr. Grzegorzowi Ziółkowskiemu 
88/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Magdalenie Kimsie-Dudek 
89/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Pawłowi Podsiadło 
90/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Katarzyny Mocny-Pachońskiej 
91/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Piotra Buchty 
92/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr n. med. Katarzyny Steinhof-Radwańskiej 
93/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr n. med. Moniki Kozieł-Siołkowskiej 
94/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr n. med. Renaty Suchanek-Raif 
95/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania  stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr n. med. Agnieszki Wiatr 
96/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Filipa Dąbrowskiego 
97/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Łukasza Sędka 
98/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Wojciecha Walasa 
99/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 566/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Przemysława Pękali 
100/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Monice Wideł
101/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne lek. stom. Magdalenie Rogal
102/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Jakuba Gumprechta
103/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Zielińskiej
104/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marka Grochli 
105/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Stroby-Żelek
106/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Mirosława Dolińskiego
107/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Mirosława Dolińskiego 
108/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko -Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora oraz recenzentów lek. Kamila Dolińskiego
109/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Kamila Dolińskiego
110/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów   doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Kamila Dolińskiego 
111/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Marcina   Kaczmarczyka
112/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Marcina Kaczmarczyka
113/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiochirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Marcina Kaczmarczyka 
114/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego lek. dent. Eweliny Kopczyńskiej
115/2022 31.03.2022  Uchwała sprawie: zmiany Uchwały Nr 562/IX/2017/2018 Rady Wydziału Lekarskiegoz Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego lek. Tomasza Jaźwca
116/2022 31.03.2022 Uchwała sprawie: zmiany Uchwały 172/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Tomasza Jaźwca
117/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Bogumile Sędziak-Marciniak
118/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Davora Mucica, MD
119/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Mateusza Adamkiewicza
120/2022 31.03.2022 Uchwała sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Bogumiły Sędziak-Marcinek
121/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Zioła 
122/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Gizie 
123/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich ( zmiana składów komisji )
124/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora oraz recenzentów lek. Łukasza Blukacza
125/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora oraz recenzentów lek. Anny Dobruckiej-Głowackiej
126/2022 31.03.2022  Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego  Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej studenta VI roku SUM Marcina Michalika (Diamentowy Grant)
127/2022 31.03.2022 Uchwała sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Piotra Gizy
128/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej  lek. Mateusza Windera
129/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Jagielskiej
130/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dawidowi Serafinowi
131/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Andrzeja Łosia
132/2022 31.03.2022  Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Andrzeja Łosia
133/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ginekologia i położnictwo), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Andrzeja Łosia
134/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Mateusza Stoleckiego
135/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Mateusza Stoleckiego
136/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (położnictwo i ginekologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Mateusza Stoleckiego
137/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anny Międzybrodzkiej
138/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Anny Międzybrodzkiej
139/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anny Międzybrodzkiej
140/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Kamila Kosmulskiego
141/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Kamila Kosmulskiego
142/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Kamila Kosmulskiego
143/2022 22.04.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Karinie Badurze-Brzozie 
144/2022 22.04.2022 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Grażyny Stryjewskiej-Makuch 
145/2022 22.04.2022 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Radosława Gocoła 
146/2022 22.04.2022 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Jacka Kurzawskiego
147/2022 22.04.2022 zmiany Uchwały Nr 567/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr. Szymona Skoczyńskiego 
148/2022 22.04.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Zielińskiej
149/2022 22.04.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Markowi Grochli
150/2022 22.04.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Jakubowi Gumprechtowi
151/2022 22.04.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Justynie Wawrzynek
152/2022 22.04.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Sabinie Kostorz-Nosal
153/2022 22.04.2022  przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Pawła Krzemienia
154/2022 22.04.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek., lek. stom. Zbigniewa Szlachety 
155/2022 22.04.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż.  Macieja Krupy
156/2022 22.04.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Saran
157/2022 22.04.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Macieja Zielińskiego 
158/2022 22.04.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Bartosza Moslera 
159/2022 22.04.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Michałowi Słocie
160/2022 22.04.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Małgorzacie Fischer
161/2022 22.04.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcinowi Gawlicie
162/2022 22.04.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Aleksandrze Bełz
163/2022 22.04.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Jakuba Ryszawego
164/2022 22.04.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny Malczewskiej
165/2022 22.04.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Michała Słoty
166/2022 22.04.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. stom. Roberta Warneckiego
167/2022 22.04.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Małgorzaty Fischer
168/2022 22.04.2022 zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej lek. Eweliny Machury-Porębskiej
169/2022 22.04.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marzenie Jaworskiej
170/2022 22.04.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Ewy   Banaś
171/2022 22.04.2022 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Urszuli Lisek
172/2022 22.04.2022 wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Urszuli Lisek 
173/2022 22.04.2022 wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (radiologia i diagnostyka obrazowa), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Urszuli Lisek.
174/2022 22.04.2022 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Woch-Trojanowskiej
175/2022 22.04.2022 wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Woch-Trojanowskiej
176/2022 22.04.2022 wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (radiologia i diagnostyka obrazowa), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Woch-Trojanowskiej
177/2022 22.04.2022 Uchwała w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego lek. Patrycji Radeckiej