Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 22.10.2020 r.

 • Uchwała Nr 607/2020 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Aleksandry Damasiewicz-Bodzek
 • Uchwała Nr 608/2020 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Aleksandry Niteckiej-Buchty
 • Uchwała Nr 609/2020 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Adama Wylęgały
 • Uchwała Nr 610/2020 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Bronisławy Skrzep-Poloczek
 • Uchwała Nr 611/2020 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Elżbiecie Morawiec-Szymonik
 • Uchwała Nr 612/2020 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Łukaszowi Woźnemu
 • Uchwała Nr 613/2020 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Wojciechowi Goli
 • Uchwała Nr 614/2020 Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Mariusza Deski
 • Uchwała Nr 615/2020 Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Magdaleny Śliwczyńskiej
 • Uchwała Nr 616/2020 Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Małgorzaty Morawieckiej-Pietrzak
 • Uchwała Nr 617/2020 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 320/X/2013/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, podjętej w przewodzie doktorskim mgr biol., lek. Anny Kwiecień.
 • Uchwała Nr 618/2020 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Krzysztofa Sanetry
 • Uchwała Nr 619/2020 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznychi nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Elżbiety Morawiec-Szymonik
 • Uchwała Nr 620/2020 Uchwała w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego lek. Izabeli Jędrusik
 • Uchwała Nr 621/2020 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Jakubowi Palaczowi
 • Uchwała Nr 622/2020 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Szczepańskiej
 • Uchwała Nr 623/2020 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Tomaszowi Gąsiorowi
 • Uchwała Nr 624/2020 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Adamowi Halińskiemu
 • Uchwała Nr 625/2020 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Bednarek
 • Uchwała Nr 626/2020 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne lek. Anny Szczepańskiej
 • Uchwała Nr 627/2020 Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Dobromiły Karwasieckiej
 • Uchwała Nr 628/2020 Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Arkadiusza Wiatr
 • Uchwała Nr 629/2020 Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Agnieszki Barchnickiej
 • Uchwała Nr 630/2020 Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Karoliny Kowalczyk
 • Uchwała Nr 631/2020 Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Sabiny Horowskiej-Ziai
 • Uchwała Nr 632/2020 Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Pauliny Wysockiej-Wojakiewicz
 • Uchwała Nr 633/2020 Uchwała w sprawie: zmian w Uchwałach Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji doktorskich do przeprowadzenia obron rozpraw doktorskich
 • Uchwała Nr 634/2020 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Arkadiusza Stęposza
 • Uchwała Nr 635/2020 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (neurologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Arkadiusza Stęposza
 • Uchwała Nr 636/2020 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anny Niesłuchowskiej-Hoxhy
 • Uchwała Nr 637/2020 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Anny Niesłuchowskiej-Hoxhy
 • Uchwała Nr 638/2020 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (położnictwo i ginekologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anny Niesłuchowskiej-Hoxhy
 • Uchwała Nr 639/2020 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna, w zakresie dyscypliny podstawowej – rehabilitacja medyczna w przewodzie doktorskim lek. Dariusza Gustowskiego
 • Uchwała Nr 640/2020 Uchwała w sprawie: sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych młodych naukowców ujętych w planach badań naukowych na rok 2020 w dyscyplinie nauki medyczne
 • Uchwała Nr 641/2020 Uchwała w sprawie: podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych pracowników SUM na rok 2020 w dyscyplinie nauki medyczne