Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 23.02.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
73/2023 23.02.2023 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Jackowi Kurzawskiemu
74/2023 23.02.2023 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Piotra Kuczery
75/2023 23.02.2023 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Marcina Basiaka
76/2023 23.02.2023 zmiany Uchwały Nr 400/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Pawła Rajwy
77/2023 23.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Jarosławowi Maczuchowi
78/2023 23.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Rajmundowi Ratmanowi
79/2023 23.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Krzysztofowi Żurawelowi
80/2023 23.02.2023 zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Daničić
81/2023 23.02.2023 powołania recenzentów w przewodzie doktorskim lek. dent. Anny Krzysztoforskiej
82/2023 23.02.2023 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. dent. Anny Krzysztoforskiej
83/2023 23.02.2023 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. dent. Anny Krzysztoforskiej
84/2023 23.02.2023 zmiany uchwał Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji)
85/2023 23.02.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Anny Nowak-Wachol
86/2023 23.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Romanowi Wojnarowi
87/2023 23.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Bartoszowi Cichoniowi
88/2023 23.02.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Missir
89/2023 23.02.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Miłosza Gołysznego
90/2023 23.02.2023 zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej lek. Patrycji Wieczorek
91/2023 23.02.2023 zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich ( zmiana składów komisji )
92/2023 23.02.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Bartosza Molasy
93/2023 23.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Klaudii Simka-Lampa
94/2023 23.02.2023 zmiany uchwały Nr 217/18/19 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego a stopień doktora nauk medycznych lek. Jackowi Zimochowi