Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 23.06.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
217/2022 23.06.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Szymonowi Skoczyńskiemu
218/2022 23.06.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Agnieszki Fischer
219/2022 23.06.2022  powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Łukasza Sędka
220/2022 23.06.2022 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr n. med. Filipa Dąbrowskiego
221/2022 23.06.2022 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr n. med. Wojciecha Walasa
222/2022 23.06.2022 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Moniki Pizon
223/2022 23.06.2022 zmiany Uchwały Nr 90/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 31 marca 2022 r. ze zm. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Katarzyny Mocny-Pachońskiej
224/2022 23.06.2022 zmiany Uchwały Nr 417/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 30 września 2021 r. ze zm. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Jarosława Paska
225/2022 23.06.2022 zmiany Uchwały Nr 44/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 503/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Marka Asmana
226/2022 23.06.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Martynie Fronczek
227/2022 23.06.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Jackowi Wawrzynkowi
228/2022 23.06.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Wojciechowi Milejskiemu
229/2022 23.06.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr. inż. Maciejowi Krupie
230/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Lindy Litwin
231/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek.  Ryszarda Grzanki
232/2022 23.06.2022 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anny Kurek
233/2022 23.06.2022 wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Anny Kurek
234/2022 23.06.2022 wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anny Kurek
235/2022 23.06.2022 zmiany Uchwały Nr 107/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 31.03.2022 r. w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów w przewodzie doktorskim lek. Kamila Dolińskiego
236/2022 23.06.2022 zmiany Uchwały Nr 152/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Adama Piecucha
237/2022 23.06.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Martyny Fronczek
238/2022 23.06.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Wojciecha Milejskiego
239/2022 23.06.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Jakubowi Ryszawemu
240/2022 23.06.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Malczewskiej
241/2022 23.06.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Kwiatkowskiemu
242/2022 23.06.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. stom. Robertowi Warneckiemu
243/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Marcie Sitek-Plucińskiej
244/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Michała Dembskiego
245/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Łukasza Włocha
246/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Klaudii Ulfik-Dembskiej
247/2022 23.06.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Lechowi Sedlakowi
248/2022 23.06.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Rafałowi Staszkiewiczowi
249/2022 23.06.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Michałowi Pońskiemu
250/2022 23.06.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Martynie Piotrowskiej
251/2022 23.06.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Lecha Sedlaka
252/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Łukasza Blukacza
253/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Krzysztofa Kocota
254/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marcina Michalika
255/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Barbary Kściuk
256/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Ewy Błaszczyk
257/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. . Władysława Skałby
258/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Eweliny Pieprzycy
259/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Beaty Dubiel-Braszczok
260/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Wojciecha Lubonia
261/2022 23.06.2022 zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji)
262/2022 23.06.2022 zmiany Uchwały Nr 3/8/4/2014/2015 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora oraz recenzentów lek. Marcina Borowskiego.
263/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Małgorzaty Biedroń
264/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Wiktora Krawczyka
265/2022 23.06.2022 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Karoliny Kukawskiej-Sysio.
266/2022 23.06.2022  wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Karoliny Kukawskiej-Sysio
267/2022 23.06.2022 wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (radiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Karoliny Kukawskiej-Sysio
268/2022 23.06.2022 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Karoliny Szóstak-Janiak
269/2022 23.06.2022 wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Karoliny Szóstak-Janiak
270/2022 23.06.2022 wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Karoliny Szóstak-Janiak
271/2022 23.06.2022 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Radosz
272/2022 23.06.2022 wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Radosz
273/2022 23.06.2022 wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pediatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Radosz
274/2022 23.06.2022 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Jacka Zeckei
275/2022 23.06.2022 wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Jacka Zeckei
276/2022 23.06.2022 wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pediatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Jacka Zeckei
277/2022 23.06.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne mgr Agnieszce Nowak
278/2022 23.06.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Kamila Kiełbasińskiego
279/2022 23.06.2022 zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych oraz prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodych naukowców oraz doktorantów
280/2022 23.06.2022 wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego oraz finansowego pracy naukowo-badawczej nr KNW-2-K33/N/9/N pn. „Stworzenie automatycznego generatora wyników opisowych dla badania USG dopplerowskiego tętnic szyjnych na podstawie raportu strukturalnego (SR) uwzględniającego wytyczne Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego”, której Wykonawcą jest lek. Oskar Bożek
281/2022 23.06.2022 wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego oraz finansowego pracy naukowo-badawczej nr PCN-1-199/N/9/K pn. „Porównanie sposobów leczenia przeciwbólowego pacjentów po leczeniu operacyjnym  przepukliny pachwinowej sposobem Lichtenstein przy uwzględnieniu standardowych schematów leczenia obejmujących podawanie wyłącznie niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz terapii uzupełnionej o ciągły wlew bupiwakainy”, której Wykonawcą jest dr n.med. Mateusz Majewski
282/2022 23.06.2022 wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego oraz finansowego pracy naukowo-badawczej nr PCN-2-049/K/0/K pn. „Porównanie endoskopowego i klasycznego pobrania żyły odpiszczelowej wykorzystanej jako materiał do pomostowania aortalno-wieńcowego u chorych ze zwiększonym ryzykiem infekcji pooperacyjnej”, której Wykonawcą jest mgr Karol Froń
283/2022 23.06.2022 wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego oraz finansowego pracy badawczej nr PCN-1-179/N/0/K pn. „Ocena zwapnień zastawki aortalnej jako czynnika ryzyka wszczepienia stymulatora serca po zabiegach przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej”, której Wykonawcą jest  dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz
284/2022 23.06.2022 zmiany zakresu pracy badawczej „Ekspresja wybranych cytokin oraz markerów hemostazy tkankowej w cieczy wodnistej, ciele szklistym oraz błonach nasiatkówkowych pacjentów poddanych fakowitrektomii w przebiegu idiopatycznych błon nasiatkówkowych. Ocena ich korelacji z badaniem optycznej koherentnej tomografii oraz angiograficznej optycznej koherentnej tomografii siatkówki”, której Wykonawcą jest lek. Marta Nowak