Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 23.06.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
233/2023 23.06.2023 r. odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Michałowi Stasiowskiemu
234/2023 23.06.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Wojciecha Wystrychowskiego
235/2023 23.06.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Krzysztofa Myrdy
236/2023 23.06.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Tomasza Jadczyka
237/2023 23.06.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Michała Kozłowskiego
238/2023 23.06.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Grzegorza Kowalskiego
239/2023 23.06.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Karoliny Gołąbek
240/2023 23.06.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Hanny Moczulskiej
241/2023 23.06.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Marcina Gierka
242/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Anecie Desperak
243/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Anecie Ociessie
244/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Aleksandrze Plucie
245/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcinowi Kaczmarczykowi
246/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Andrzejowi Kozłowskiemu
247/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Mariuszowi Sołtysikowi
248/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Pigoń
249/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Annie Krzysztoforskiej
250/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Marcinowi Riegelowi
251/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Palaczyńskiemu
252/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Szelce-Urbańczyk
253/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Janiczek
254/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Magdaleny Daničić
255/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Piotra Szczeponka
256/2023 23.06.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Marcina Kaczmarczyka
257/2023 23.06.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Katarzyny Pigoń
258/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Potempie-Jeziorowskiej
259/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Małgorzacie Masierek
260/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Górze
261/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Monice Czai-Ziółkowskiej
262/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Karolinie Jones
263/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Michalinie Knapik
264/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Sylwii Pyrtek
265/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Natalii Ziębie
266/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Kamila Bujaka
267/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Leszka Kukulskiego
268/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Magdaleny Latos
269/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Łukasza Antkowiaka
270/2023 23.06.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Magdaleny Potempy-Jeziorowskiej
271/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Anecie Kruszec-Żytniewskiej
272/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Patrycji Rzepce-Wronie
273/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Julii Janiszewskiej-Salamon
274/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Olimpii Zajdel-Cwynar
275/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Szenkowi
276/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Karoliny Staniendy-Sokół
277/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Karoliny Zawady-Drozd
278/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Justyny Kramzy
279/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Eweliny Machury-Porębskiej
280/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr Karoliny Bąk
281/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Zygmunta Gofrona
282/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Wojciecha Trendla
283/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marceli Przyłudzkiej
284/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Karoliny Szóstak-Janiak
285/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Andrzeja Łosia
286/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Anny Międzybrodzkiej
287/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Katarzyny Potyki
288/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Iwony Czech
289/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Dariusza Korzenia
290/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Przemysławowi Woźniakowi
291/2023 23.06.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Pawłowi Kiczmerowi
292/2023 23.06.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Anny Armatys
293/2023 23.06.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Pawła Kiczmera